Bina Tamamlama Sigortası Nedir?

İnşaat firmaların 'maketten satış' olarak bilinen inşaatın tamamlanamama ihtimaline karşı yapılan sigortaya 'Bina Tamamlama Sigortası' denir.

'Maketten satış' olarak bilinen inşaatların tamamlanmama ihtimaline karşı, üreticiler tarafından yaptırılan sigortaya 'Bina Tamamlama Sigortası' denir. Üretici firmanın bu sigortayı yaptırabilmesi için, sigorta yaptırabilme niteliklerini taşıması gerekmektedir.

Maketten satışlardaki sözleşmelerde, tüketici taşınmazın satış bedelinin önceden peşin veya taksitle ödemeyi kabul eder. Üretici firma da, taşınmazı tüketiciye belirlene tarihte teslim edeceğini sözleşmede belirtir. Tüketicini korunması amacıyla Tüketici Kanunu'nda göre, üreticiye yapmış olduğu binaya “tamamlama sigortası” yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

Madde 42

(1) Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.

(2) Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.