Gayrimenkul Alım Satımlarında KDV Uygulaması

KDV Kanununun 1. maddesine göre taşınmazların Ticari, sınai, zirai, mesleki faaliyet kapsamındaki teslimleri, bu faaliyet kapsamına girmese dahi müzayede mahallerindeki satışlar, KDV konusuna girer.

KDV Kanununun 1. maddesine göre taşınmazların Ticari, sınai, zirai, mesleki faaliyet kapsamındaki teslimleri, bu faaliyet kapsamına girmese dahi müzayede mahallerindeki satışlar, KDV konusuna girer.

Bu hükümler çerçevesinde, ticari nitelik taşımayan veya en az iki isteklinin katılımı suretiyle müzayede yoluyla yapılmayan taşınmaz satışları KDV’nin konusuna girmediğinden vergiye tabi bulunmamaktadır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

İcra daireleri, mahkeme satış memurlukları, belediyeler ve diğer kamu veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından müzayede yoluyla yapılan taşınmaz (konut veya daire, işyeri arsa, arazi) satışları ile taşınmaz niteliğine haiz diğer mal vehakların satışı KDV Kanununun 1/3d maddesine göre KDV’ye tabidir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.