Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, taşınmazların tapuda satış işlemi yapılmadan önce hazırlanan bir ön sözleşmedir.

Noterde düzenlenen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi ile, alıcı ve satıcı anlaşarak, belirlenen satış bedeli karşılığında; satıcı, gayrimenkulün satışını gerçekleştireceğini, alıcı ise bedelini ödeyerek gayrimenkulü satın alacağını taahhüt ve beyan eder.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde olması gerekenler özetle aşağıda belirtilmiştir. :

1)Noterlerce düzenlenir,

2)Satş bedeli ve ödeme şekli mutlaka belirtilmelidir,

3)Tapuya şerh konulması gerekir,

4)Tapuda şerh konulmasından itibaren beş yıl içerisinde haciz, satış, ipotek işlemleri yapılamaz. Tapuya şerh süresi 5 yıldır. Beş sene geçtikten sonra sözleşmenin hükmü kalmaz.

5)Taraflardan birinin alım-satımdan vazgeçmesi halince cezai şart konulabilir.

 


Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.