İhtiyaç Kredilerde Devir Yapılabilir mi?

Konut kredisi kullanımlarında kredi, ipotek karşılığı kullandırıldığı için devir yapılabilir. İhtiyaç kredisinde ise devir işlemlerinin yapılması söz konusu değildir.

Konut kredisi kullanımlarında kredi, ipotek karşılığı kullandırıldığı için devir yapılabilir.  İhtiyaç kredisinde ise devir işlemlerinin yapılması söz konusu değildir. İhtiyaç kredisi kullanan kişi, kredi vadesi boyunca kredi taksitlerini ödemekle yükümlüdür.

Aylık gelirini belgeleyemeyen ya da kredi notu kredi almaya uygun olmayan tanıdıklar adına kredi kullanan kişi, kredi taksitlerinin ödenmediği durumda zor durumda kalır. Kredi başkası için çekilmiş olsa dahi krediyi alan kişi, taksitlerin ödenmediği durumda borcu ödemekle yükümlüdür. Bu durumda krediyi alan kişi krediyi devretmenin yollarını arar. Ancak bu konuda bankaların kesin kararları ve uygulamaları vardır: 'İhtiyaç kredisi, krediyi alan kişi tarafından ödenir ve devredilemez' .

Krediyi alan kişi, hukuki yoldan haklarını arayabilir. Kredi sözleşmesi imzanırken kişinin kendi iradesiyle kredi alımını gerçekleştiği kabul edilir. Bu durumda kredinin başkasının adına çekiildiğinin ispatlanması gerekir. Aksi halde yargının banka lehine karar vereceği açıktır.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.