İhtiyaç Kredisi Borcu Erken Kapatıldığında Banka Erken Kapatma Cezası Alır mı?

İhtiyaç kredisi kullanan kullanan tüketicinin borcunu erken kapatması durumunda bankanın ekstra bir ücret isteme yetkisi yoktur. Aksine banka yasa uyarınca tüketiciye indirim yapmak zorundadır.

İhtiyaç kredisi kullanan kullanan tüketicinin borcunu erken kapatması durumunda bankanın erken kapatma cezası gibi ekstra bir ücret isteme yetkisi yoktur.  Aksine banka yasa uyarınca tüketiciye indirim yapmak zorundadır.

Konu hakkında "Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" de bulunmaktadır.

Yönetmeliğe göre;

Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

e) Komisyon: Geri ödeme planında her bir taksit tutarında anapara, faiz ve her türlü kamusal yükümlülükler haricinde ayrı bir kalem olarak yer alan ve kredi verenin gelir olarak tahsil edeceği tutarları,

Erken Ödeme

Madde 5- Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu halde kredi veren tüketiciden her hangi bir isim adı altında, ek bir ödemede bulunmasını isteyemez. Erken ödeme miktarı, asgari ödeme miktarının altında olamaz.

Kredinin Tamamının Erken Ödenmesi

Madde 7- Erken ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.

Erken ödeme, iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle, erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.