İhtiyaç Kredisine Kefil Olan Kişi, Borçlunun Diğer Borçlarından da Sorumlu mudur?

Özellikle ipotek teminatlı ihtiyaç kredilerinde kefilin, "Bankaya her ne sebeple olursa olsun doğmuş ve doğacak bilcümle borçların tamamının karşılığını teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder" cümlesinin olup olmadığını dikkatle incelemesi gerekir.

Kefil işlemlerinde banka sözleşmelerinin dikkatle okunması gerekir. Özellikle ipotek teminatlı ihtiyaç kredilerinde kefilin, "Bankaya her ne sebeple olursa olsun doğmuş ve doğacak bilcümle borçların tamamının karşılığını teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder" cümlesinin olup olmadığını dikkatle incelemesi gerekir.

Sadece ihtiyaç kredisi için kefil olduğunu düşünen tüketici, eğer sözleşmede `gelmiş ve gelecek` bütün borçlara kefil olunacağı ibaresine rağmen kefil sözleşmesine imza attıysa, sürpriz borçlarla karşılaşabilir. Bu haliyle kefil, asıl boçlunun geçmişteki kredi kartı borçları ve diğer kredi ödemelerinden sorumlu tutulacaktır.

Kefil olmadan önce, borçlunun doğmuş ve doğacak borçlarından sorumlu olunmaması için sözleşmede belirtilen ayrıntıların bir hukukçu tarafından incelenip değerlendirilmesi gerekir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.