İşyeri Kredisinde KKDF var mıdır?

İşyeri kredilerinden KKDF alınmamaktadır. BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) kesintisi ise %5'dir.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF), Merkez Bankası bünyesinde yatırımların yönlendilmesi amacıyla kurulmuştur. Gerçek ve tüzel kişilerin kullandıkları kredilerin faiz ve anapara kur farkı üzerinden belirli oranlarda hesaplanır ve banka tarafından müşteriden tahsil edilir.

İşyeri kredilerinden KKDF alınmamaktadır. BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) kesintisi ise %5'dir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.