Konut Kredisi ile Satın Alacağım Evi Eşimin Adına Yapabilir miyim?

Konut kredisi kullanarak satın alınan ev, kredi alan kişi adına tapuda tescil edilir. Ancak bankaların ortak tapu adı altında ürünleri bulunmaktadır. Konut kredisi kullanarak taksit ödemeleri yapacak kişi iie bir başka kişi tapuya ortak olabilir.

Konut kredisi kullanarak satın alınan ev, kredi alan kişi adına tapuda tescil edilir. Ancak bankaların ortak tapu adı altında ürünleri bulunmaktadır. Konut kredisi kullanarak taksit ödemeleri yapacak kişi iie bir başka kişi tapuya ortak olabilir. Tapuya ortak olacak kişi eş ise bu işlemelere gerek kalmaz. Kanunen evlilik süresince edinilen malların % 50'si eşe aittir.

Eski Türk Medeni Kanunu gereğince, evlilik birliği içerisinde 2002 yılı öncesinde edinilmiş mallar konusunda bir eş, ancak diğer eşin bir mal edinmesine katkıda bulunmuşsa, katkıda bulunduğu kadarlık kısım üzerinde hak talep edebilir. Bu katkısı sonucunda, malın değerinde herhangi bir artışa da sebep olmuşsa, sebep olduğu bu artış oranı kadar mal üzerinde de haksahibi olur.

01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Medeni Kanunu’na göre 1 Ocak 2002 tarihinden önce evlenmiş olan eşler, bu tarihe kadar hangi mal rejimine tabi iseler, o rejim devam eder. Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden başlayarak bir yıl içinde, başka bir mal rejiminin seçilmemiş olması durumunda, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yasal mal rejimi, yani “edinilmiş mallara katılma rejimi” seçilmiş sayılır.

Evin yarı hissesi değil de %100'ünün eş adına tescil edilmesi isteniyorsa bu durumda kredi borcunun bitmesi beklenmeli ya da borcun eş adına transfer edilmelidir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.