Krediye Başvurmadan Önce Bilmeniz Gerekenler

Konut Fiyatları Neden Artar?

Konut Fiyatları Neden Artar? Konut fiyatlarının artmasında birçok etken vardır. ...

Sigorta Bedeli Kredi Taksitlerine Yansıtılabilir mı?

Sigorta Bedeli Kredi Taksitlerine Yansıtılabilir mı? Hayat sigortası çoğu zaman kredi taksitleri içine yayılarak kullanılan kredi vadesi boyunca ödenebilmektedir. Primler yıllık ya da kullanılan vade boyunca topluca ödenebilir. ...

Aylık Taksiti mi Yoksa Vadeyi mi Düşürmek Daha Karlı?

Aylık Taksiti mi Yoksa Vadeyi mi Düşürmek Daha Karlı? Kullanılacak kredinin vadesine tüketicinin gelirine göre karar verilmelidir. ...

Gelir Beyanı Olmadan Konut İpoteği ile Kredi Alınabilir mi?

Gelir Beyanı Olmadan Konut İpoteği ile Kredi Alınabilir mi? Konut kredisi kullanarak yeni bir konut satın almak için gerekli ön koşullardan biri gelir beyanıdır. Konut kredisinin onay alabilmesi, tüketicinin bankaya sunduğu gelir beyanı ile doğrudan ilgilidir. ...

Gayrimenkul Alım Satımlarında KDV Uygulaması

Gayrimenkul Alım Satımlarında KDV Uygulaması KDV Kanununun 1. maddesine göre taşınmazların Ticari, sınai, zirai, mesleki faaliyet kapsamındaki teslimleri, bu faaliyet kapsamına girmese dahi müzayede mahallerindeki satışlar, KDV konusuna girer. ...

2013 Yılı için Değer Artış Kazancı Vergisi Ne Kadardır ?

2013 Yılı için Değer Artış Kazancı Vergisi Ne Kadardır ? Satın alınan konutun 5 yıl içinde satılması durumunda elde edilen kazanç değer artış kazancı vergisine tabidir. Her yıl belli bir orandaki tutar vergiden muaf olur. Bu rakam 2013 yılı için 9.400 TL'dir. ...

Değer Artış Kazancının Beyanı Nasıl Yapılır?

Değer Artış Kazancının Beyanı Nasıl Yapılır? Elde edilen gelirin vergilendirilmesi için beyanname veriş süresi, satışın yapıldığı yılı takip eden Mart ayının 1. gününde başlar, 25. gününde sona erer. ...

Vesaret Durumlarında Değer Artış Kazancı Doğar mı?

Vesaret Durumlarında Değer Artış Kazancı Doğar mı? Söz konusu mal ve haklar bedelsiz olarak elde edilmişse, bu mal ve hakların elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar vergilendirilmez. ...

Değer Artış Kazancı Nedir ?

Değer Artış Kazancı Nedir ? Belirli kaynaklara bağlı olmayan, periyodik olarak meydana gelmeyen, devamlı olmayan, ticari bir kazancın amaçlanmadığı, kişilerin mal varlığında kendiliğinden doğan kazançlar 'Değer Artış Kazancı ' olarak adlandırılır. ...

5 Yıllık Süre Dolmadan Konutu Satan Kişi Vergi Öder mi?

5 Yıllık Süre Dolmadan Konutu Satan Kişi Vergi Öder mi? Konut satın alındıktan sonra 5 yıl içinde satılırsa alış değeri ile satış değeri arasındaki fark değer artş kazancı olarak değerlendirilir ve tapudaki değeri esas alınarak bir endekslemeye tebi tutulur aradaki fark hesaplanarak, gelir vergisi olarak ödenir. ...

Ticari Kazanç Nedir?

Ticari Kazanç Nedir? Gayrimenkul alım satım işleri devamlı olarak,bir meslek halinde sürdürülüyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. ...

Ortak Tapulu Konut Kredisi ile Alınan Evin Borç Durumu

Ortak Tapulu Konut Kredisi ile Alınan Evin Borç Durumu Ortak tapu ile konut kredisi kullanacak kişilerin kredi almalarında bir sakınca yoksa banka, her iki kişiye de ayrı krediler açabilir, ancak borca karşılık evin tamamı ipotek altına alındığı için borçtan her iki kişi de sorumlu olur. ...

Reverse Mortgage (Tersine Mortgage) Nedir ?

Reverse Mortgage (Tersine Mortgage) Nedir ? Mal sahibi evini ölene kadar içinde oturmak şartıyla bankaya verir, banka da evin değerine karşı mal sahibine aylık çdemeler yapar ve kalan kısım ev satıldıktan sonra tahsil edilir. ...

Konut Projeleri İçin Kullanılan Konut Kredisinden Vazgeçilebilir mi?

Konut Projeleri İçin Kullanılan Konut Kredisinden Vazgeçilebilir mi? Yeni düzenleme ile tüketicilerin özellikle konut kredilerinde konutun teslim zamanına kadar cayma imkanının bulunduğu da hüküm altına alındı. ...

Konut Kredisi Sözleşmesi İptal Edilebilir mi?

Konut Kredisi Sözleşmesi İptal Edilebilir mi? Yeni Tüketici Kanunu'na göre tüketici, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olma hakkına dayanarak sözleşmesini iptal ettirebilir. ...

Döviz Borçları Ödemelerinin Gecikmesi Halinde Uygulanacak Faiz Oranı Nedir?

Döviz Borçları Ödemelerinin Gecikmesi Halinde Uygulanacak Faiz Oranı Nedir? Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizi Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranına göre belirlenir ...

Torba Yasası ile Emlak Vergisi Borcu Olanların Faizleri Silinecek mi?

Torba Yasası ile Emlak Vergisi Borcu Olanların Faizleri Silinecek mi? 2014 yılı içinde onaylanması beklenen Torba Yasası kapsamında emlak vergileri ile çevre temizlik vergisi ve su borçları da yapılandırılacak, faizleri silinip 36 ayda ödenebilecek. ...

Konut Alımlarındaki Cayma Hakkı ve Dönme Hakkı Nedir?

Konut Alımlarındaki Cayma Hakkı ve Dönme Hakkı Nedir? Satın alınan gayrimenkul üretim aşamasında ise tüketici, teslim tarihine kadar, dönme hakkını kullanarak,ancak tazminat ödemek şartıyla her an sözleşmeden vazgeçebilir.Cayma hakkında ise tazminat sözkonusu değildir. ...

Konut Kredisiyle Alınan Konutlarda Cayma Hakkı Var mıdır?

Konut Kredisiyle Alınan Konutlarda Cayma Hakkı Var mıdır? Konutun konut kredisi ile alınması durumunda ise konut finansman kredi sözleşmesinin koşulları devreye girmektedir. ...

Bina Tamamlama Sigortası Nedir?

Bina Tamamlama Sigortası Nedir? İnşaat firmaların 'maketten satış' olarak bilinen inşaatın tamamlanamama ihtimaline karşı yapılan sigortaya 'Bina Tamamlama Sigortası' denir. ...

Dövizle Kredilerinin TL'ye Dönüştürülmesi Mümkün müdür?

Dövizle Kredilerinin TL'ye Dönüştürülmesi Mümkün müdür? BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayınlanacak bir genelge ile döviz kredileri TL'ye dönüştürülebilecek ...

İcra Takibi Yaşayan Kişi Kredi için Kefil Olabilir mi?

İcra Takibi Yaşayan Kişi Kredi için Kefil Olabilir mi? Geçmişte icra takibinin yaşanmış olması kredi notunu olumsuz etkiler. ...

Kredi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun Tüketiciye Verilmesi Zorunlu mudur?

Kredi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun Tüketiciye Verilmesi Zorunlu mudur? Kredi sözleşmesi imzalanmadan önce banka, kredi sözleşme öncesi bilgilendirme formunu tüketiciye yazılı olarak vermek zorundadır. ...

Kredi Sözleşmesi ile Kredi Öncesi Bilgi Formu Nedir?

Kredi Sözleşmesi ile Kredi Öncesi Bilgi Formu Nedir? Kredi Sözleşmesi ve Kredi Öncesi Bilgilendirme Formu; 'Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilmiştir. ...

Kredi Kartı Aidatları Artışlarına Sınırlama Gelecek

Kredi Kartı Aidatları Artışlarına Sınırlama Gelecek Tüketici Yasası'nın kabulünün ardından BDDK, aidat artışlarına üst sınırlama gelmesi için çalışmalara başlanıldığını açıkladı. ...

BDDK Kredi Taksitlerine Nasıl Bir Sınırlama Getirecek ?

BDDK Kredi Taksitlerine Nasıl Bir Sınırlama Getirecek ? Tüketici hem konut kredisi hem taşıt kredisi hem de ihtiyaç kredisi kullandıysa bu üç kredi için kullandığı taksit miktarı maaşının belli bir oranını geçemeyecek. ...

Türkiye'den Ev Alan Yabancıların Oturma İzin Süreleri Ne Kadardır?

Türkiye'den Ev Alan Yabancıların Oturma İzin Süreleri Ne Kadardır? Nisan 2013'te Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre Türkiye’den konut satın alan yabancıların oturma izni süresi 3 aydan 1 yıla uzatıldı. ...

Değişken Faiz Oranlı Konut Kredisinde Erken Ödeme Cezası Alınır mı?

Değişken Faiz Oranlı Konut Kredisinde Erken Ödeme Cezası Alınır mı? Tüketici değişken faiz oranlı konut kredisini tercih ettiğinde erken kapatma ücreti ödemez. ...

Yeni Tüketici Yasası'na Göre Bağlı Kredi

Yeni Tüketici Yasası'na Göre Bağlı Kredi Yeni Tüketici Kanunu'na göre tüketicinin konut kredisi kullanarak satın aldığı konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi durumunda satıcı, sağlayıcı ve konut finansmanı kuruluşu krediden müteselsilen sorumlu olacak. ...

Yeni Tüketici Kanunu'na Göre Maketten Konut Nasıl Alınacak?

Yeni Tüketici Kanunu'na Göre Maketten Konut Nasıl Alınacak? Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacak. ...

Konut Kredisi Taksitini Ödenmediği Durumda Banka Evin Satışı Gerçekleştirebilir mi?

Konut Kredisi Taksitini Ödenmediği Durumda Banka Evin Satışı Gerçekleştirebilir mi? Bankanın bütün edimlerini ifa etmiş olması(muacceliyet uyarısındabulunması) ve tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde banka evi satışa çıkararak borcunu tahsil edebilir. ...

Yıllık Üyelik Ücreti Olmayan Kredi Kartları Zorunlu Olacak

Yıllık Üyelik Ücreti Olmayan Kredi Kartları Zorunlu Olacak Tüketicinin Korunması Kanunu gereğince bankalar, yıllık üyelik aidatı tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacak. ...

Kredi için Açılan Hesaptan İşlem Ücreti Alınmayacak

Kredi için Açılan Hesaptan İşlem Ücreti Alınmayacak Yeni Tüketici Koruma Kanunu'na göre belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açıldığında ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapıldığında, tüketiciden bu hesapla ilgili herhangi bir ücret veya masraf talep edilemeyecek. ...

Konut Kredisinde Erken Ödeme Cezası Kalkıyor mu?

Konut Kredisinde Erken Ödeme Cezası Kalkıyor mu? Kredi borcunu ödeyene faiz indirimi yapılacak ve erken ödeme ücreti, kalan vade sayısı 36'yı aşmayan kredilerde yüzde birini, vade sayısı 36 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'yi geçemeyecek. ...

Zorunlu Deprem Sigortası Hangi İşlemlerde Yaptırılmak Zorunda

Zorunlu Deprem Sigortası Hangi İşlemlerde Yaptırılmak Zorunda Tapu işlemleri ve konut kredisi işlemlerine ek olarak elektrik ve su aboneliği işlemlerinde Deprem Sigortası yaptırılması zorunluluğu vardır ...

Ara Ödemeli Konut Kredisi Nedir?

Ara Ödemeli Konut Kredisi Nedir? Ara Ödemeli Konut Kredisi, yılın belli bir dönemlerinde prim ya da ek gelir elde eden, geliri priyodik olarak değişen tüketiciler için uygulanan avantajlı bir kredi modelidir. ...

Taşıt Kasko Bedelinin Ne Kadarına Kadar Kredi Alınabilir?

Taşıt Kasko Bedelinin Ne Kadarına Kadar Kredi Alınabilir? Taşıt kredisinde taşıtın yaşına bağlı olarak kullanılabilecek kredi tutarı da değişmektedir. ...

Kat İrtifakı Olan Ev için Konut Kredisi Alınabilir mi?

Kat İrtifakı Olan Ev için Konut Kredisi Alınabilir mi? Banka öncelikle kat mülkiyeti olan konutlara konut kredisi kullandırmayı tercih etse de, kat irtifakı olan konutlara da kredi verilebilmektedir. ...

Kooperatiflerden Alınan Konutlar için Konut Kredisi Kullanılabilir mi?

Kooperatiflerden Alınan Konutlar için Konut Kredisi Kullanılabilir mi? Kooperatiften satın alınacak ancak henüz kat irtifak tapusu olmayan konutlar için kredi kullanılabilir. Bunun için üyelik devrine ilişkin belge ve satış vaadi sözleşmesi ile birlikte farklı bir gayrimenkulün de ipoteği gerekir. ...

Maaşını Belgeleyemeyen Kişi Kredi Alabilir mi?

Maaşını Belgeleyemeyen Kişi Kredi Alabilir mi? Kredi (konut kredisi, ihtiyaç kredisi ya da diğer tüketici kredileri) kullanabilmek için bankaya gelir belgesinin sunulması ön koşuldur. ...

Gayrimenkul Satışından Elde Edilen Gelirin Ticari Kazanç Olup Olmadığı Nasıl Tespit Edilir?

Gayrimenkul Satışından Elde Edilen Gelirin Ticari Kazanç Olup Olmadığı Nasıl Tespit Edilir? Gayrimenkullerin satışı sonrasında elde edilecek kazancın ticari kazanç olup olmadığının anlaşılması için bu işlemlerin bir süreklilik arz edip etmediğine, bir ticari bir organizasyon çerçevesinde olup olmadığına bakmak gerekir. ...

Satın Alınan Konut için Hangi Durumda Kazanç Vergisi Ödenir?

Satın Alınan Konut için Hangi Durumda Kazanç Vergisi Ödenir? Gelir Vergisi Kanunu'na göre satın alınan tarihten itibaren beş yıl içinde yeniden satışı gerçekleştirilen gayrimenkul kazançları vergilendirmeye tabidir. ...

Hacizli Eve Konut Kredisi Alınır mı?

Hacizli Eve Konut Kredisi Alınır mı? Takyidat sonucunda, konut üzerinde haciz, ipotek, yıkım kararı, şerhler vb. durumlar ortaya çıkarsa bu durumlar ortadan kaldırılmadan kredi kullanılamaz. ...

Ev Sahibinin Konutu Satmaktan Vazgeçtiği Durumda Konut Kredisi İptal Ettirilebilir mi?

Ev Sahibinin Konutu Satmaktan Vazgeçtiği Durumda Konut Kredisi İptal Ettirilebilir mi? Alım satım işlemlerinde taraflardan birinin satıştan vazgeçmesi durumunda konut kredisi başvurusu iptal ettirilebilir. ...

Konut Kredisi Ekspertiz Raporu Ücreti Geri Alınabilir mi?

Konut Kredisi Ekspertiz Raporu Ücreti Geri Alınabilir mi? Ekspertiz raporu için tüketiciden tahsil edilen tutar, kredi kullanımından vazgeçilmesi halinde tüketiciye iade edilmez. ...

Evin Değerinin %75'inden Fazlası için Konut Kredisi Kullanılabilir mi?

Evin Değerinin %75'inden Fazlası için Konut Kredisi Kullanılabilir mi? BDDK kararı gereğince bankalar konut ekspertiz değerinin maksimum %75'ine kadar kredilendirme yapabilir. Kalan % 25'lik kısmın tüketici tarafından nakit veya ihtiyaç kredisi kullanarak ödenmesi gerekir. ...

Konut Kredisi ile Alınan Ev Krediyi Kullanan Kişi Adına Olmak Zorunda mıdır?

Konut Kredisi ile Alınan Ev Krediyi Kullanan Kişi Adına Olmak Zorunda mıdır? Genel olarak konut kredisi kullanan kişi ile konutun tapusu aynı kişi adına kayıtlı olur. Ancak ortak tapu koşulları gereğince sadece eşler adına alınacak konutlarda istisnai durumlar uygulanabilir. ...

Hiç Kredi Kartı Kullanmayan Bir Kişi Konut Kredisi Alabilir mi?

Hiç Kredi Kartı Kullanmayan Bir Kişi Konut Kredisi Alabilir mi? Hiç kredi kartı kullanmayan bir kişinin belirli ve düzenli bir ödeme profili olmadığından kredi notu da düşüktür. ...

Satın Alınacak Evin Konut Kredisine Uygun Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Satın Alınacak Evin Konut Kredisine Uygun Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? Satın alınacak konutun ekspertizinin yapılabilmesi için tapu kayıtlarındaki bilgilerine bakılır. ...

Konut Kredisi ile Satın Alacağım Evi Eşimin Adına Yapabilir miyim?

Konut Kredisi ile Satın Alacağım Evi Eşimin Adına Yapabilir miyim? Konut kredisi kullanarak satın alınan ev, kredi alan kişi adına tapuda tescil edilir. Ancak bankaların ortak tapu adı altında ürünleri bulunmaktadır. Konut kredisi kullanarak taksit ödemeleri yapacak kişi iie bir başka kişi tapuya ortak olabilir. ...

Yurtdışında Çalışan Kişiler Konut Kredisi Kullanabilir mi?

Yurtdışında Çalışan Kişiler Konut Kredisi Kullanabilir mi? Yurtdışında çalışan TC vatandaşları Türkiye'den satın alacakları konutlar için konut kredisi kullanabilir. Bankaların gurbetçilere özel kredi ürünleri bu tip krediler için uygundur. ...

Satın Almak İstediğim Evim Bilgileri ile Tapudaki Bilgiler Aynı Değil Ne Yapabilirim?

Satın Almak İstediğim Evim Bilgileri ile Tapudaki Bilgiler Aynı Değil Ne Yapabilirim? Konut kredisi kullanarak satın alınmak istenilen evin projedeki bilgileri ile tapudaki bilgilerinin aynı olmaması durumunda trampa yapılarak tapudaki bilgiler düzeltilebilir. ...

Aynı Ay İçinde Birden Fazla Konut Kredisi Taksitimi Ödeyebilir miyim?

Aynı Ay İçinde Birden Fazla Konut Kredisi Taksitimi Ödeyebilir miyim? Konut kredisi taksitleri banka ile yapılan sözleşme gereğince belirlenen tarihte aylık taksitler halinde ödenir. Aynı ay içerisinde birden fazla taksit ödenebilir ancak bunun için bankaya %2 ceza ödemek gerekir. ...

Evi Aldıktan Sonra Konut Kredisi Kullanabilir miyim?

Evi Aldıktan Sonra Konut Kredisi Kullanabilir miyim? Evin tapusunu tesllm alındıktan maksimum 1 ay sonra da konut kredisi kullanmak mümkündür. ...

İpotek Karşılığı Alınan Kredinin Borcu Ödenmediğinde Ne Olur?

İpotek Karşılığı Alınan Kredinin Borcu Ödenmediğinde Ne Olur? İpotek karşılığı alınan kredinin borcunun üst üste iki kez ödenmemesi durumunda banka, evi satışa çıkararak borcu tahsil edebilir. ...

İpotek Ettirilerek Alınan Kredinin Borcu Ödenmezse Ne Olur?

İpotek Ettirilerek Alınan Kredinin Borcu Ödenmezse Ne Olur? İpotek karşılığı alınan kredinin borcunun üst üste iki kez ödenmemesi durumunda banka, evi satışa çıkararak borcu tahsil edebilir. ...

POS Cihazıyla Kredi Kullanımına Engel Geliyor

POS Cihazıyla Kredi Kullanımına Engel Geliyor Bankalardan daha düşük faiz oranı ile tüketicilere POS cihazı ile kredi kullandıran tefecilere Türkiye Bankalar Birliği tarafından engel geliyor. ...

Konut Kredisi Hayat Sigortası Kredi Vadesi Boyunca Ödenmek Zorunda mıdır?

Konut Kredisi Hayat Sigortası Kredi Vadesi Boyunca Ödenmek Zorunda mıdır? Konut kredisi kullanımı esnasında yapılan hayat sigortası kredi vadesi boyunca ödenir. Krediyi kullanan kişinin vefatı durumunda da kalan borç, sigorta fonu tarafından karşılanır. ...

Konut Kredisinde Vade Ne Kadardır?

Konut Kredisinde Vade Ne Kadardır? Konut kredisi kullanımında vade seçenekleri bankadan bankaya değişkenlik gösterir. 30 yıla kadar uzayan vade seçenekleri de bulunmaktadır ...

Kredinin Temerrüde Düşmesi Halinde Banka Tüketiciyi Bilgilendirmek Zorunda mıdır?

Kredinin Temerrüde Düşmesi Halinde Banka Tüketiciyi Bilgilendirmek Zorunda mıdır? 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/B maddesine göre kredinin temerrüde düşmesi halinde banka tüketiciye, 5 iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirim yapmak zorundadır. ...

Kredi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Nedir?

Kredi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Nedir? Konut finansmanı kuruluşlarının kredi kullandırım (konut kredisi vb) öncesinde kredi ilgili genel bilgileri sundukları kredi sözleşmesinin koşullarını içeren forma Sözleşme Öncesi Bilgi Formu denir ...

Evi Satın Aldıktan Sonra Konut Kredisi Alabilir miyim?

Evi Satın Aldıktan Sonra Konut Kredisi Alabilir miyim? Konut kredisi işlemleri tapuda konut alım-satım işlemleri ile aynı anda yapılır. Ancak konut tescil tarihinden sonra da bazı bankalar konut kredisi kullandırabilmektedir. ...

Değişken Faizli Konut Kredisi Neden Tercih Edilmiyor?

Değişken Faizli Konut Kredisi Neden Tercih Edilmiyor? 2007 yılında yürürlüğe giren 5582 Sayılı Mortgage Yasası ile kira eder gibi ev sahibi olma amacıyla konut kredisinde ürün çeşitliliği arttırılmıştır. ...

Konutta Amortisman Süresi Nasıl Hesaplanır

Konutta Amortisman Süresi Nasıl Hesaplanır Temelde konutun fiyatı kira bedeline bölünerek konutun amortisman süresi hesaplanabilir. En ideali 10 yıl veya daha az süredir ancak bu oranı yakalamak oldukça zordur. ...

Gelire Göre Kredi Nasıl Alınır?

Gelire Göre Kredi Nasıl Alınır? Kullanılacak kredinin taksitleri, bankaya belgelenebilen aylık gelirin %50'sini aşmamalıdır. ...

Kredi Erken Kapatma Ücreti Sözleşmede Belirtilmeli midir?

Kredi Erken Kapatma Ücreti Sözleşmede Belirtilmeli midir? Kredilerde erken kapatma farkının ne olacağı kredi sözleşmesinde belirtilir. Kanunen de tüketiciden alınabilecek maksimum rakam %2 'dir. ...

İstihbarat Ücreti İade Alınabilir mi?

İstihbarat Ücreti İade Alınabilir mi? Kredi masraflarının mahkeme kararı ile tüketiciye iadesine işilkin bir çok yargı kararı bulunmaktadır. En ...

Kredi İstihbarat Masrafı Nedir?

Kredi İstihbarat Masrafı Nedir? Kredi kullanım öncesinde bankanın kredi kullanmak isteyen kişi için yaptığı ön araştırma ücretidir. ...

Tapu Müdürlüklerine Aile Konutu Şerhi Nasıl Koydurulur?

Tapu Müdürlüklerine Aile Konutu Şerhi Nasıl Koydurulur? Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge ve evlilik cüzdanı ile tapu müdürlüklerine başvurarak tapu müdürlüklerine ‘aile konutu’ şerhi koydurulabilecek. ...

Aile Konutu Eşin Rızası Olmadan Satılamayacak

Aile Konutu Eşin Rızası Olmadan Satılamayacak Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge ve evlilik cüzdanıyla tapu müdürlüklerine başvurarak tapu müdürlüklerine ‘aile konutu’ şerhi koydurulabilecek. Böylece tapu üzerine kayıtlı olan kişi, eşinin rızasını olmadan ev satamayacak ve ipotek ettiremeyecek. ...

Maketten Yapılan Satışlarda Yapı Ruhsatı Olması Zorunlu mudur?

Maketten Yapılan Satışlarda Yapı Ruhsatı Olması Zorunlu mudur? Temmuz 2013'te yürürlüğe giren yasa ile yapı ruhsatı olmadan maketten satıs yapılamayacak. ...

Ticari Gayrimenkul Kredilerinde Üst Limit var mıdır?

Ticari Gayrimenkul Kredilerinde Üst Limit var mıdır? Mülk bedelinin maksimum %50'sine kadar kredi kullandırılmasına izin veren BDDK, Mayıs 2013'de aldıgı kararla ticari gayrimenkul alımlarında kredi üst limitini kaldırıldı. ...

Tüketici Hakem Heyetleri Her İlde var mıdır?

Tüketici Hakem Heyetleri Her İlde var mıdır? 4 Temmuz 2013 'te kabül edilen Yeni Tüketiciyi Koruma Kanunu'na göre tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturulacak. ...

Hayat Sigortasının Kredi Alınan Bankadan Yapılması Zorunlu mudur?

Hayat Sigortasının Kredi Alınan Bankadan Yapılması Zorunlu mudur? Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı'nın kabulüyle beraber tüketici istediği sigorta şirketinden sigorta yaptırabilecek ve teminat konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacaktır. ...

Değişken Faizli Konut Kredisinde Oranlar Nasıl Belirlenir?

Değişken Faizli Konut Kredisinde Oranlar Nasıl Belirlenir? Değişken faizli konut kredisinde yurtiçinde veya yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınır ve buna bağlı olarak faiz oranı değiştirilebilir. ...

Kredi İçin Açılan Hesaptan Hesap İşletim Ücreti Alınmayacak

Kredi İçin Açılan Hesaptan Hesap İşletim Ücreti Alınmayacak Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısı'nın kabulüyle beraber kredi için açılan hesaplardan hesap işletim ücreti kesilmeyecek ...

Üyelik Ücreti Olmayan Kredi Kartı Var mı?

Üyelik Ücreti Olmayan Kredi Kartı Var mı? Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı, TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edilmesiyle beraber bankalara, üyelik aidatı olmayan kredi kartı imkanı da sunma zorunluluğu getirilmiştir ...

Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı Hangi Konuları İçeriyor

Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı Hangi Konuları İçeriyor Kanun Tasarısı, kredi kartları ile ilgili sözleşmeler, kart üyelik aidatları, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, ayıplı malların iadesi, abonelik sözleşmeleri,tüketici haklarını ve kanuna uymayanlar hakında uygulanacak yaptırımları içeriyor. ...

Banka Kredi Borcunun Tamamını Hangi Durumlarda İsteyebilir?

Banka Kredi Borcunun Tamamını Hangi Durumlarda İsteyebilir? Yeni Tasarıya göre de, tüketici kredisi taksitlerinin üst üste iki kez ödenmemesi durumunda banka borcun tamamının ödenmesini talep edebiliyor, ancak bankanın bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekiyor ...

20.000 TL Altındaki Tüketici Kredilerinden Erken Kapatma Cezası Alınmayacak

20.000 TL Altındaki Tüketici Kredilerinden Erken Kapatma Cezası Alınmayacak Yeni Yasa Tasarısı'na göre, bir yıl içerisinde yapılacak erken ödeme tutarı 20 bin liranın altında kalanlar kredilerden ceza alınmayacak. ...

Erken Kapatılan Tüketici Kredilerinden Ne Kadar Ücret Alınacak

Erken Kapatılan Tüketici Kredilerinden Ne Kadar Ücret Alınacak Erken ödeme ücreti taksit süresinin bitmesine bir yıldan az kalan kredilerde, erken ödenen kredi tutarının binde 5'ini (yüzde 0.5) geçemeyecek. Kredi taksitlerinin bitmesine bir yıldan fazla süre kalan kredilerde ise bankalar erken ödenen kredi tutarının yüzde 1'ine kadar ceza alabilecek. ...

Tüketici Kredisini Erken Kapatan Ceza Ödeyecek mi?

Tüketici Kredisini Erken Kapatan Ceza Ödeyecek mi? Yeni tüketici yasa tasarısına göre, tüketici kredisini erken ödemek isteyenlerden erken kapatma cezası alınabilecek. ...

Vadesinden Önce Kapatılan Kredi için Ceza Ödenir mi?

Vadesinden Önce Kapatılan Kredi için Ceza Ödenir mi? Tüketici kredisinde vadesinden önce yapılan ödemelerde banka, tüketiciye faiz indirimi kolaylığı sağlar. Ancak konut kredisi borcunun erken kapatılması durumunda bu uygulama geçerli değildir. ...

Kredi Kartı Ücreti Geri Alınabilir mi?

Kredi Kartı Ücreti Geri Alınabilir mi? Yargıtay'ın aldığı kararlara göre geriye dönük 10 yıl süreyle kart aidatları geri alınabilmektedir. ...

Kredi Kullandırım Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra Krediden Vazgeçilebilir mi?

Kredi Kullandırım Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra Krediden Vazgeçilebilir mi? Haziran 2013'de yasalaşması beklenen 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'na göre tüketici aldığı krediden 14 gün içinde vazgeçebilecektir. ...

Kredi Kullandırımlarında Alınan Masraflar Yasal mı?

Kredi Kullandırımlarında Alınan Masraflar Yasal mı? Kredi maliyetlerine göre bankalar tüketicilerden, kredi kullandırıma aşamasında farklı oranlarda komisyon, dosya ücreti adı altında masraflar talep ederler. Tavan fiyat uygulamasıyla beraber, genel olarak kullanılan kredi tutarının belli bir oranda yüzdesi kadar alınır. ...

DASK'ta Konutun Teminat Rakamı Nedir?

DASK'ta Konutun Teminat Rakamı Nedir? Zorunlu deprem sigortası kapsamında yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın konutlara en çok 150 bin TL’ye kadar teminat verilmektedir. ...

Hangi Konutlara DASK Yaptırılamaz?

Hangi Konutlara DASK Yaptırılamaz? Afet Sigortası Kanunu’nun 18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle sigorta genel şartları yeniden düzenlenmiştir. ...

Konut Kredisi Alınırken Yapıtırılan DASK Her Yıl Ödenir mi?

Konut Kredisi Alınırken Yapıtırılan DASK Her Yıl Ödenir mi? Konut kredisi kullanılarak satın alınan evler için istenirse her yıl DASK yaptırılabilir. ...

Mortgage'ı Etkileyen ve İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Mortgage'ı Etkileyen ve İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerlerle Mortgage Kanunu ve uygulaması tarafında kolaylıklar sağlanmıştır. ...

Kredi Kooperatifi Bankalarının Görevi Nedir?

Kredi Kooperatifi Bankalarının Görevi Nedir? Kredi kooperatifi bankaları kısaca BBC olarak adlandırılır. BBC'lerin düzenli aralıklarla ipoteğe dayalı menkul kıymetler ihraç etmek için bir şeliştirdikleri bir işlem yapıları bulunmaktadır. ...

Konut Kredisi Taksitleri Ertelenebilir mi?

Konut Kredisi Taksitleri Ertelenebilir mi? Bankaların bu tip durumlar için özel ürünleri bulunmaktadır. Taksit Ertelemeli konut kredisi ürünü ile bankaya önceden haber vermek şartı ile yılda bir veya 2 kez kredi taksitleri ertelenebilmektedir. ...

Satın Alınacak Konutun Üzerinde Haciz Olup Olmadığı Nasıl Öğrenilir?

Satın Alınacak Konutun Üzerinde Haciz Olup Olmadığı Nasıl Öğrenilir? Konutun bağlı olduğu tapu müdürlüğüne tapu fotokopisi ile müracaat edilerek konut hakkında bilgi edinilebilir. ...

Büyük Kentlerde İmarda Kat Yüksekliği Değişikliği

Büyük Kentlerde İmarda Kat Yüksekliği Değişikliği Bakan Bayraktar Başbakanın talimatı ile imarda en fazla zemin artı 5 kat ya da 6 kata izin verileceğini açıkladı. Müteahhitlerin 6 kattan fazla izin alamayacaklar. ...

Artan Taksitli Konut Kredisi Alınabilir mi?

Artan Taksitli Konut Kredisi Alınabilir mi? Artan taksitli konut kredisi uygulanan kredi kampanyalarından biridir. Kredi kullanım aşamasında taksitlerin önce daha düşük başlar, sonra kademeli olarak artar. ...

Balon Ödemeli Kredi Nedir?

Balon Ödemeli Kredi Nedir? Balon ödemeli kredide kullanılan kredinin vade boyunca sadece faizi ödenir ve vade sonunda toplu bir ödeme ile borç kapatılır. ...

Kredi Sicili Düzeltilebilir mi?

Kredi Sicili Düzeltilebilir mi? Tüketicinin kredi siciline göre risk analizi yapılır ve elde edilen sonuca göre tüketiciye kredi verilip verilmeyeceğine karar verilir. Kredi sicili temiz tüketici, banka için en iyi tüketici profilini oluşturur. ...

Tapu İşlemlerinde Sorun Çıktı Konut Kredisi İptal Ettirilebilir mi?

Tapu İşlemlerinde Sorun Çıktı Konut Kredisi İptal Ettirilebilir mi? Konut kredisi sözleşmesi imzalanmış ancak tauda çıkan sorunlardan dolayı alım-satım işlemleri gerçekleşmeyen durumlarda kredi sözleşmesinin banka tarafından iptali gerçekleştirilmelidir. ...

İhtiyaç Kredilerde Devir Yapılabilir mi?

İhtiyaç Kredilerde Devir Yapılabilir mi? Konut kredisi kullanımlarında kredi, ipotek karşılığı kullandırıldığı için devir yapılabilir. İhtiyaç kredisinde ise devir işlemlerinin yapılması söz konusu değildir. ...

İşyeri Kredisinde KKDF var mıdır?

İşyeri Kredisinde KKDF var mıdır? İşyeri kredilerinden KKDF alınmamaktadır. BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) kesintisi ise %5'dir. ...

Arsa Asgari Birim Değer Tespitini Hangi Komisyon Belirler?

Arsa Asgari Birim Değer Tespitini Hangi Komisyon Belirler? Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye başkanı veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memurdan oluşur ...

Emlak Vergisi Nasıl Belirlenir?

Emlak Vergisi Nasıl Belirlenir? Belediye sınırları içindeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler için emlak vergisine esas olan değerler hesaplanır ve her dört yılda bir takdir komisyonları tarafından asgari birim değer tespiti belirlenir. ...

Kredi Masraflarındaki İnkar Tazminatı Nedir?

Kredi Masraflarındaki İnkar Tazminatı Nedir? Yüzde 40 oranında olan inkâr tazminatı 3. Yargı paketinin İcra İflas Kanunu'na yansımasıyla yüzde 20'ye düşürülmüştür. ...

Tüketici Mahkemelerinde ve Hakem Heyetlerinde Açılan Davalar için Masraf Ödenir mi?

Tüketici Mahkemelerinde ve Hakem Heyetlerinde Açılan Davalar için Masraf Ödenir mi? Taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi için ödedikleri masrafları almak için açılan davalara masraf ödenmeyecek. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, bankadan kredi kullanan tüketicilere, ödedikleri komisyonları daha kısa yoldan ve fazlasıyla geri alabilecekleri doğrudan icra yolunu açtı.

 ...

Konutun Net Metrekare Değeri Nasıl Hesaplanır?

Konutun Net Metrekare Değeri Nasıl Hesaplanır? Konutun net metrekaresi "duvarlar arasında kalan faydalı alan" oluşturur. ...

Bankaya Ödenen Konut Kredisi Erken Ödeme Cezası Geri Alınabilir mi?

Bankaya Ödenen Konut Kredisi Erken Ödeme Cezası Geri Alınabilir mi? Vadesinden önce kredi kapatıldığınde banka ile tüketici arasında yapılan sözleşme tek taraflı bozulmuş olur ve banka, tüketiciden erken kapatma cezası talep eder. ...

Kredi Kartı Bilgileri Çalınan Kişi Ne Yapmalı

Kredi Kartı Bilgileri Çalınan Kişi Ne Yapmalı Kredi kartı bilgilerinin çalındığını düşünen kişi öncelikle telefon bankacılığı ile bankaya ulaşarak kredi kartını alışverişe kapatmalı ve en son yapılan harcama tutarını öğrenmeli. ...

Kredi Kartı Dolandırıcılığı ile Nasıl Mücadele Edilmeli?

Kredi Kartı Dolandırıcılığı ile Nasıl Mücadele Edilmeli? Kredi kartı mağdurları listesine girmemek için yapılması ve dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. ...

Kredi Sözleşmesi İptal Ettirilebilir mi?

Kredi Sözleşmesi İptal Ettirilebilir mi? Tüketicinin korunması hakkındaki kanun gereğince tüketici, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahip. ...

Konut İpotek Ettirilerek Hangi Krediler Kullanılabilir?

Konut İpotek Ettirilerek Hangi Krediler Kullanılabilir? Konut ipotek ettirilerek 2 tip kredi kullanılabilir. ...

Kentsel Dönüşümden Kredi Borcu Devam Eden Konutlar da Faydalanabilir mi?

Kentsel Dönüşümden Kredi Borcu Devam Eden Konutlar da Faydalanabilir mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli yapı sahiplerine verilecek olan yüzde 4 kredi desteğinin kapsamını genişleterek mevcut konut kredisi ödemesi devam eden yapıların da afet kapsamına alınmasına karar verdi. ...

Konut Kredisi Borcu Olan Ev Satın Alınabilir mi?

Konut Kredisi Borcu Olan Ev Satın Alınabilir mi? Konut kredisi borcu devam eden bir satın alınabilir. ...

Kentsel Dönüşümde Devletin Faiz Desteği Ne Kadardır?

Kentsel Dönüşümde Devletin Faiz Desteği Ne Kadardır? Yeni ev yapmak veya almak için alınan konut kredisinin faizinin yüzde 4’ü, işyeri için alınan kredinin ise yüzde 3’ü devlet tarafından karşılanacak. ...

Yeniden Yapılandırmada Konut Kredisi Faiz Oranları mı Uygulanır?

Yeniden Yapılandırmada Konut Kredisi Faiz Oranları mı Uygulanır? Yeniden yapılandırmada mevcut konut kredisi kapatılarak yeni bir kredi açılışı yapılır. ...

Şehit Dul ve Yetimlere Özel Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şehit Dul ve Yetimlere Özel Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şehit Dul ve Yetimlere Özel konut kredisinden yararlanabilmek için, T.C. Emekli Sandığından alınacak haksahibi olduğuna dair belge ile T.Ziraat Bankası'na kredi başvusu yapılması gerekmektedir. ...

TOKİ'nin 2013'te Şehit Aileleri Malulleri Dul ve Yetimlere Vereceği Konut Kredisi Tutarı Ne Kadardır

TOKİ'nin 2013'te Şehit Aileleri Malulleri Dul ve Yetimlere Vereceği Konut Kredisi Tutarı Ne Kadardır TOKİ'nin 21 Eylül 1991 tarihli ve 20998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Toplu Konut Fonu’ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği” nin 5. maddesi gereği, faizsiz konut kredisi miktarının 2013 yılı için 73.000,00 TL. (yetmişüçbintürklirası) olarak tespit edilmiştir. ...

Ev Alım-Satım Yaparak Elde Edilen Kazançtan Gelir Vergisi Alınır mı?

Ev Alım-Satım Yaparak Elde Edilen Kazançtan Gelir Vergisi Alınır mı? Bir konut alıp 10 yıl elinde tutup satanlar vergi ödemeyecek. ...

Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Yapılır?

Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Yapılır? Kat mülkiyetine geçiş için daire malikleri kendi aralarında toplanarak başvuruda bulunabiliyor. ...

Riskli Yapıların Durumu Tapuda Görünür mü?

Riskli Yapıların Durumu Tapuda Görünür mü? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı uygulama ile riski binaların tapusuna şerh konularak 'bina risklidir' ibaresinin tapu kayıtlarında yer alacak ...

Konuttun Deprem Riski Altında Olup Olmadığı Nasıl Öğrenilir?

Konuttun Deprem Riski Altında Olup Olmadığı Nasıl Öğrenilir? 2013'te tamamlanacak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak proje ile vatandaşlar satın almak istedikleri dairenin ne zaman yapıldığını, deprem riski taşıyıp taşımadığını tek bir tıuşla öğrenebilecek. ...

20 Yaşın Üzerindeki Konutlar için Konut Kredisi Kullanılabilir mi?

20 Yaşın Üzerindeki Konutlar için Konut Kredisi Kullanılabilir mi? 20 yılın üzerindeki konutlar için kredi kullanılmaz düşüncesi birçok banka için kritik bir unsur değildir. Banka için önemli olan kredi kullandıracağı konutun kolaylıkla satılabilme potansiyeldir. ...

Konutta KDV Artışından Kimler Etkilenecek?

Konutta KDV Artışından Kimler Etkilenecek? 1 Ocak'ta yürürlüğe giren düzenlemeye göre konut KDV'si arsa metrekare değerine göre belirlenecek. KDV artışı 2013 yılında inşaata başlayacak firmalar için geçerli olacak. ...

Mirasçıların Sahip Çıkmadığı Gayrimenkullere Devlet El Koyabilir mi?

Mirasçıların Sahip Çıkmadığı Gayrimenkullere Devlet El Koyabilir mi? Devlet vefat edenlerin, 10 yıllık sürede mirasçılarının sahip çıkmadığı gayrimenkul varlıklarını tespit edip, bu varlıklara el koyabiliyor. ...

Vade Bozulmadan Vadeli Hesaptan Para Çekilebilir mi?

Vade Bozulmadan Vadeli Hesaptan Para Çekilebilir mi? 1 Ocak 2013 tarihinde alınan kararla, 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplar için hesap sahiplerine en fazla 2 defa vadeden önce çekim hakkı tanındı. ...

Dosya Masrafsız Kredi Olur mu?

Dosya Masrafsız Kredi Olur mu? Uygulanan masrafa göre düzenlenen kampanyada faiz oranı, normalde uygulanan faiz oranından birkaç puan daha yüksektir. ...

Kredi Kullanım Aşamasında Müşteri Onayı Alınmadan Hayat Sigortası Yapılabilir mi?

Kredi Kullanım Aşamasında Müşteri Onayı Alınmadan Hayat Sigortası Yapılabilir mi? İsteğe bağlı olarak yapılan sigorta poliçesi yıllık veya kredi vadesi boyunca yenilenebilir. Her işlem için müşterinin onayı ve imzası alınır. Müşteri bilgisi dahilinde olmadan işlem yapılamaz. ...

Kredi Kartı Borcu İle İlgili Bankayla Anlaşama Yoluna Gidilebilir mi?

Kredi Kartı Borcu İle İlgili Bankayla Anlaşama Yoluna Gidilebilir mi? Kredi kartı borçlularına yönelik hazırlanan yeni yasa ile kredi faiz oranında yapılacak iyileştirmeler ve tüketicini ödeme gücüne göre uygulanacak taksitlendirmeler ile kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. ...

Kredi Alan Kişinin Vefatı Durumunda Borcu Kalan Borcu Kim Öder?

Kredi Alan Kişinin Vefatı Durumunda Borcu Kalan Borcu Kim Öder? Kredi kullanım esnasında banka k hayat sigortası ile kredi alan kişinin kredi alan kişinin vefatı durumunda kalan borç sigorta fonu tarafından karşılanır. ...

Kentsel Dönüşüm için Kredi Alanlar Tapu Harcı Ödeyecek mi?

Kentsel Dönüşüm için Kredi Alanlar Tapu Harcı Ödeyecek mi? Kentsel dönüşüm kapsamında alınan krediler için sözleşme, noter, tapu ve belediye harçları, damga ve veraset intikal vergileriyle döner sermaye gibi ücretler ödenmiyor. ...

Akraba Arası Konut Satışlarında Konut Kredisi Kullanılabilir mi?

Akraba Arası Konut Satışlarında Konut Kredisi Kullanılabilir mi? Bankalar birinci derece akrabalar arasında yapılan satışlar için konut kredisi kullandırmayı uygun görmez. Bunun birkaç nedeni vardır: ...

İhtiyaç Kredisinde Erken Ödeme İndirimi Nasıl Hesaplanır?

İhtiyaç Kredisinde Erken Ödeme İndirimi Nasıl Hesaplanır? Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te (01.08.2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) belirtilmiştir. ...

İhtiyaç Kredisi Erken Kapatıldığında Ödenmiş Olan Hayat Sigortası Primleri Geri Alınabilir mi?

İhtiyaç Kredisi Erken Kapatıldığında Ödenmiş Olan Hayat Sigortası Primleri Geri Alınabilir mi? Kredinin erken kapatılması durumunda ödenen primlerin bankadan iadesini isteme hakkı vardır ancak detaylı birçok adımı içeren prosedürü uygulamak gerekir. ...

Maaşım SSK Üzerinden Göründüğü İçin Kredi Alamıyorum Ne Yapmalıyım?

Maaşım SSK Üzerinden Göründüğü İçin Kredi Alamıyorum Ne Yapmalıyım? Maaşı SSK rakamları üzerinden görünenler ancak daha yüksek gelir elde eden kişilerin kredi kullanabilmeleriiçin, bankaya gelirlerini ispat etmesi, teminat olarak gayrimenkul ipoteği vermesi ya da kefil göstermesi gerekebilir. ...

İhtiyaç Kredisi Kullanmış Olmak Konut Kredisi Almaya Engel midir?

İhtiyaç Kredisi Kullanmış Olmak Konut Kredisi Almaya Engel midir? İhtiyaç kredisi kullanmış olmak konut kredisi almaya engel değildir. Ancak kredi notuna ve bankaya belgelenebilen gelire bakmak gerekir. ...

Kredi Ödemesi İçin Açılan Hesaptan Hesap İşletim Ücreti Alınır mı?

Kredi Ödemesi İçin Açılan Hesaptan Hesap İşletim Ücreti Alınır mı? Bankaların tüketiciden talep etttiği hesap işletim ücretinin yasal olup olmadığı konusunda tüketici dernekleri ve bankalar arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. ...

Konut Kredimi Alamadım Ekspertiz Ücretimi İade Alabilir miyim?

Konut Kredimi Alamadım Ekspertiz Ücretimi İade Alabilir miyim? Ekspertiz işlemleri banka dışındaki firmalar tarafından yapıldığı için banka, tüketicinin iade talebine olumlu yanıt vermez. Bu durumda konut finansman sözleşmesinde ekspertiz raporu masrafının yer alıp almadığına bakmak gerekir. ...

Asgari Ücret Alanlar Kredi Kullanabilir mi?

Asgari Ücret Alanlar Kredi Kullanabilir mi? Genel olarak bankalar asgari ücretlilere kredi kullandırabilmek için talep edilen kredi tutarına bağlı olarak, ekstra bir gayrimenkul ipoteği veya kefil istemektedirler. ...

Kredi Taksitlerine Karşılık Çek veya Senet Verilebilir mi?

Kredi Taksitlerine Karşılık Çek veya Senet Verilebilir mi? Çek ya da senet gibi kıymetli evraklarla kredi taksitleri ödemesi yapılamaz. Ödemeler nakit, havale/EFT ya da kişinin kredi kullandığı bankadaki hesabından otomatik ödeme talimatı ile vade gününde yapılabilir. ...

Tapu Harçları Eylül 2012 Zammıyla Beraber Ne Kadar Oldu?

Tapu Harçları Eylül 2012 Zammıyla Beraber Ne Kadar Oldu? Resmi Gazete’de açıklanan vergi zammına göre Eylül 2012'den itibaren binde 16,5 oranında olan tapu harçları, binde 20’ye çıkarıldı. ...

Krediyle Alınan Konutta Sorun Çıkarsa Sorumluluk Kimde Olur?

Krediyle Alınan Konutta Sorun Çıkarsa Sorumluluk Kimde Olur? Banka, konutun teslimatının hiç, gereği gibi ya da zamanında yapılmaması durumunda proje sahibi ile birlikte kullandırdığı kredi miktarı kadar müteselsilen sorumludur ...

Kredi Aldığım Bankayla Çıkabilecek Sorunları Nasıl Çözebilirim?

Kredi Aldığım Bankayla Çıkabilecek Sorunları Nasıl Çözebilirim? Kredi alınan banka ile yaşanan sorunların çözümü için her türlü itiraz Tüketici Mahkemeleri'ne yapılır. Ancak son çözüm yolu olan mahkemeye başvurmadan önce sorunun çözüm yollarını araştırmak gerekir. ...

Değişken Faizli Kredinin Özelliği Nedir?

Değişken Faizli Kredinin Özelliği Nedir? Değişken faizli kredide aylık kredi taksitleri TÜFE’ye (Tüketici Fiyat Endeksi) göre belirli periyotlarda ayarlanır. Tavan ve taban fiyat uygulamasına göre TÜFE düştükçe aylık kredi taksitleri düşer ya da yükselir. ...

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Türkiye’den Konut Kredisi Alabilir mi?

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları Türkiye’den Konut Kredisi Alabilir mi? Yurdışında yaşayan kişilerin kredi notunun belirlenmesi, banka için zaman alan külfetli bir işlem olsa da, bankaların aylık düzenli bir gelire sahip, gelirini belgeleyebilen, Türkiye'de ikamet adresi ve kefil gösterebilen Türk vatandaşlarına özel konut kredisi ürünleri bulunmaktadır. ...

Tapusu Olmayan Konutlara Konut Kredisi Verilir mi?

Tapusu Olmayan Konutlara Konut Kredisi Verilir mi? Konut kredisi kullanılacak konutun tapusunun olması gerekir. Ancak bazı özel durumlar söz konusu olabilir. ...

İnşaat Halindeki Konutlar içim Konut Kredisi Alınabilir mi?

İnşaat Halindeki Konutlar içim Konut Kredisi Alınabilir mi? İnşaat halindeki konutlar için konut kredisi kullananılabilir. Ancak bazı koşulların sağlanmış olması gerkir. ...

Kredi Masrafı Bankadan Nasıl İade Alınır?

Kredi Masrafı Bankadan Nasıl İade Alınır? Kredi masrafını alabilmek için tüketici, öncelikle bankanın genel müdürlüğüne dosya masrafının iadesini talep ettiğine dair iadeli taahhütlü bir yazı yazar. ...

Kredi Masrafı Ödenmezse Ne olur? Masraf Ödemek Zorunlu mudur?

Kredi Masrafı Ödenmezse Ne olur? Masraf Ödemek Zorunlu mudur? Bankanın kredi masrafı talep ettiği durumda banka ile tüketici arasında yapılan kredi sözleşmesine bakmak gerekir. ...

Hangi Kredilerden Masraf Alınır?

Hangi Kredilerden Masraf Alınır? Bankalar tüketici kredisi talebinde bulunan her tüketiciden belirli bir taban fiyat uygulaması yaparak bazen sabit bir masraf talep eder. Bazen de masrafı, kullanılan kredi tutarı üzerinden kredi hesaplaması yaparak yüzde bir rakam olarak alır. ...

Konut Kredisinde Kalan Anapara Ne Anlama Gelir?

Konut Kredisinde Kalan Anapara Ne Anlama Gelir? Alınan kredinin taksitlerindeki anaparaya ait olan tutarının bir sonraki taksitte anaparadan düşülen miktarına 'Kalan Anapara' denir. ...

Konut Kredisinde Konut Sigortası Zorunlu mudur?

Konut Kredisinde Konut Sigortası Zorunlu mudur? Konut kredisi kullandırım aşamasında yapılan konut sigortası zorunlu değildir, isteğe bağlı olarak yapılır ...

Kredi Vekil Aracılığıyla Çekilebilir mi?

Kredi Vekil Aracılığıyla Çekilebilir mi? Kredi başvurusu online yapılabilir ancak krediyi alabilemk için şahhsen başvuru gerekir ...

Kredi Borcu Devam Eden Ev Krediyle Nasıl Satın Alınır?

Kredi Borcu Devam Eden Ev Krediyle Nasıl Satın Alınır? Kredi borcu olan ev alınıp satılabilir. Borcu olan eve yeni bir kredi almak için 3 seçenek vardır. ...

Tapu Kaybedildiğinde Ne Yapılmalı?

Tapu Kaybedildiğinde Ne Yapılmalı? Tapunun kaybolması halinde ilgili kişi, tapu dairesine nüfüs cüzdanı ile başvurarak 4,90 TL karşılığında yenisini çıkartabiir. ...

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, taşınmazların tapuda satış işlemi yapılmadan önce hazırlanan bir ön sözleşmedir. ...

Tapuya Gitmeden Önce Yapılması Gereken İşlemler

Tapuya Gitmeden Önce Yapılması Gereken İşlemler Tapuya gitmeden önce yapılması gereken işlemlerin bazılarının alım-satım gününden önce yapılması her iki tarafa da zaman kazandırır. ...

Maaş Alınan Bankadan Başvurulan Kredi Daha Kolay Çıkar mı?

Maaş Alınan Bankadan Başvurulan Kredi Daha Kolay Çıkar mı? Maaş alınan bankanın krediyi daha kolay ve sorunsuz onaylaması gerekir ön yargısıyla olaya bakılmamalıdır. Kredi notu kabul edilebilir düzeyde ise maaş alınan banka ancak kredi alma koşullarında iyileştirmeler yapabilir, tüketiciye bu anlamda cazip koşulllar sunabilir. ...

Tapuda Alım Satım Masrafları Nelerdir?

Tapuda Alım Satım Masrafları Nelerdir? Satın alınacak eve belediye rayiç bedelini üzerinden bir değer biçilir. Belirlenen bu değerin %1.65'i alıcıdan, %1.65'i satıcıdan masraf olarak talep edilir. ...

Kredi Kullanan Kişiye 1. Derece Akrabaları Kefil Olabilir mi?

Kredi Kullanan Kişiye 1. Derece Akrabaları Kefil Olabilir mi? Kredi alan kişiye 1. derece yakınları kefil olabilirler. Sicil kaydında problem olmayan,gelirini belgeleyebilen kişinin akraba olması kefil olmasına engel değildir. ...

İhtiyaç Kredisine Kefil Olan Kişi, Borçlunun Diğer Borçlarından da Sorumlu mudur?

İhtiyaç Kredisine Kefil Olan Kişi, Borçlunun Diğer Borçlarından da Sorumlu mudur? Özellikle ipotek teminatlı ihtiyaç kredilerinde kefilin, "Bankaya her ne sebeple olursa olsun doğmuş ve doğacak bilcümle borçların tamamının karşılığını teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder" cümlesinin olup olmadığını dikkatle incelemesi gerekir. ...

İhtiyaç Kredisi Taksitlerinin Gecikmeli Ödenmesinin Zararı Nedir?

İhtiyaç Kredisi Taksitlerinin Gecikmeli Ödenmesinin Zararı Nedir? Kredi taksitlerinin ödenmemesi ya da ödemelerde yaşanan gecikmeler, kredi notunu olumsuz etkiler. Düşük kredi notu, tüketicinin bundan sonraki kredi taleplerinin olumsuz sonuçlanmasına neden olur. ...

Gelir Belgesi Olmayan Taşıtını İpotek Göstererek İhtiyaç Kredisi Alabilir mi?

Gelir  Belgesi Olmayan Taşıtını İpotek Göstererek İhtiyaç Kredisi Alabilir mi? Öncelikle banka verdiği kredinin düzenli ödenmesini ister, bunun için de tüketiciden aylık gelirini belgelemesini ister. ...

Konut İpotekli Kredilerde BSMV ve KKDF var mıdır?

Konut İpotekli Kredilerde BSMV ve KKDF var mıdır? BSMV ve KKDF vergileri sadece konut kredilerinde sıfırdır.Bireysel kredilerde KKDF oranı kredi faiz oranının %15'i, BSMV oranı ise kredi faiz oranının %5'i kadardır. ...

Taşıt Kredisine Kefil Olan Kişi Kredi Alabilir mi?

Taşıt Kredisine Kefil Olan Kişi Kredi Alabilir mi? Asıl kredi sahibi ödemelerini aksatmadan yaptığı sürece, kefil olan kişi, bankaya belgeleyebildiği gelir doğrultusunda kredi başvurusunda bulunabilir. ...

Sıfır Faizli İhtiyaç Kredisi var mıdır?

Sıfır Faizli İhtiyaç Kredisi var mıdır? Bankalar kredi faizlerinden kar elde ederler. Dolayısıyla hiçbir banka sıfır faizle, kar elde etmeden kredi kullandırmak istemez. Pazarlama stratejisi gereği farklı bir kredi isimlendirme şekli olan "Sıfır Faizli Kredi"de banka, faizini başlangıçta tüketiciden peşin alır. ...

İhtiyaç Kredi Ödemeleri Devam Eden kişi Yeni Bir Kredi Alabilir mi?

İhtiyaç Kredi Ödemeleri Devam Eden kişi Yeni Bir Kredi Alabilir mi? Mevcut kredisi olan bir kişi yeni bir kredi alabilir. Ancak yeni kredinin alınabilmesi için bazı şartların sağlanmış olması gerekir. ...

Taşıt Kredisinde Rehin Kaldırma İşlemleri Nasıl Yapılır?

Taşıt Kredisinde Rehin Kaldırma İşlemleri Nasıl Yapılır? Taşıt kredisinin ne zaman alındığı ile bağlantılı olarak eski ve yeni sisteme göre yapılacak işlemler değişkenlik gösterir. ...

Kredi Notu Yükseltilebilir mi?

Kredi Notu Yükseltilebilir mi? Ödemelerdeki düzensizlikler giderilerek, bankada mevduat hesabı açtırılarak kredi notu iyileştirilebilir. ...

İki Ayrı Bankaya Olan Kredi Borcu, Tek Bankadan Ödenebilir mi?

İki Ayrı Bankaya Olan Kredi Borcu, Tek Bankadan Ödenebilir mi? Farklı bankalara olan kredi borçlarının tek bankaya ödenmesi mümkündür. Bunun için ödeme yapılacak bankadan, iki bankaya ödenecek borç kadar kredi alınır. ...

Taşıtı Rehin Vererek Kredi Alınabilir mi?

Taşıtı Rehin Vererek Kredi Alınabilir mi? Taşıt rehinli ile alınan krediler ihtiyaç kredisi kapsamına girer. Bankalar tarafından bu kredi tipine "Taşıt rehinli ihtiyaç kredisi" adı verilir. Bankadan bankaya değişmekle beraber ortalama taşıt sigorta bedelinin ortalama %70'ine kadar kredi verilir. ...

İpotek Göstererek İhtiyaç Kredisi Alınan Eve Yeniden Kredi Alınabilir mi?

İpotek Göstererek İhtiyaç Kredisi Alınan Eve Yeniden Kredi Alınabilir mi? Kredi borcu devam eden gayrimenkule 2. dereceden ipotek konularak kredi kullanılabilir. Ancak bankalar 2. derece ipotekle kredi verme işine pek sıcak bakmazlar. ...

Kredi Taksitlerimin Bazıları Hafta Sonuna Denk Geliyor Ne Yapmalıyım?

Kredi Taksitlerimin Bazıları Hafta Sonuna Denk Geliyor Ne Yapmalıyım? Kredi taksitlerinin tatil günlerine denk gelmesi durumunda mümkünse birkaç gün önceden ödeme yapmakta fayda vardır. Eğer kullanılıyorsa internet bankacılığından veya ATM'lerden de ödeme yapılabilir. ...

Hangi Bankadan Kredi Alacağıma Nasıl Karar Vermeliyim?

Hangi Bankadan Kredi Alacağıma Nasıl Karar Vermeliyim? Tüm bankaların masraflar dahil faiz oranına(MDFO)bakılarak hangi bankadan kredi kullanılacağına karar verilmesi, tüketici için en avantajlı seçim olacaktır. ...

Kredi Alırken Kefilin Kredi Geçmişi Önemli midir?

Kredi Alırken Kefilin Kredi Geçmişi Önemli midir? Banka, borcun ödenmediği durumda kendini kefille garantiye almak ister. Bu yüzden kredi alacak kişi kadar kefilin de kredi geçmişi önemlidir. ...

Kredide Ara ödeme Yapılarak Vade Kısaltılabilir mi?

Kredide Ara ödeme Yapılarak Vade Kısaltılabilir mi? Alınan kredide (ihtiyaç,taşıt veya konut kredisinde) ara ödeme yapılmak istenildiğinde ödeme gücüne bağlı olarak vade süresi kısaltılabilir. ...

Kredi Kartı Borcu Olan Kişi Kredi Alabilir mi?

Kredi Kartı Borcu Olan Kişi Kredi Alabilir mi? Kredi kartı ödemeleri düzenli yapılıyorsa, KKB sorgusu olumsu ise, takibe alınma, kara listeye girme gibi olumsuz durumlar söz konusu değilse kredi almakta bir zorluk yaşanmaz. ...

Taşıt Kredisinde Ara Ödeme Yapılabilir mi Cezası Var mı?

Taşıt Kredisinde Ara Ödeme Yapılabilir mi Cezası Var mı? Ara ödemeli taşıt kredisinde tüketiciden ücret talep edilmez. Diğer kredi seçenekleri ile kredi kullanıldığında ise banka, tüketiciden oratalam 15-200 TL civarında " Ödeme Planı Hazırlama Ücreti" talep edebilir. ...

Taşıt Alırken İhtiyaç Kredisi Kullanabilir miyim?

Taşıt Alırken İhtiyaç Kredisi Kullanabilir miyim? Taşıt Alırken İhtiyaç Kredisi Kullanabilir miyim? ...

İnternet Sitenizden Yaptığım Kredi Başvurusunu Kim Değerlendirir?

kredidunyasi.com tüketiciler için en uygun krediyi bulur. Tüketici almak istediği kredi tutarını ve vadeyi girer ve tüm bankaların seçeneklerine tek tuşla ulaşır. Kredi değerlendirme işlemlerini ise banka yapar. ...

İhtiyaç Kredisine Sadece Bankadan mı Başvurulur?

İhtiyaç Kredisine Sadece Bankadan mı Başvurulur? İhtiyaç kredisi kullanmadan önce detaylı bir araştırma yapmak gerekir. Kredi için bankaya direkt başvuruda bulunulabilir, ya da kredidunyasi.com sitesi ile tüm bankalar karşılaştırılarak seçilen bankaya başvuru bilgileri ulaştırılabilir. ...

Ne Zaman Taşıt Kredisi Almalı?

Ne Zaman Taşıt Kredisi Almalı? Araç satın almak için en uygun zaman yıl sonlarıdır. Genelde yıl sonuna doğru hedef tutturabilmek için bayiler, kampanyalar düzenler. Araçların % 100'üne kadar kredilendirmelerden, faiz ya da masraf indirimlerine kadar bir çok promosyon gerçekleşir. ...

Taşıt Alırken Taşıt Kredisi mi, İhtiyaç Kredisi mi Kullanmalı?

Taşıt Alırken Taşıt Kredisi mi, İhtiyaç Kredisi mi Kullanmalı? Kullanılacak kredi çeşidi ne olursa olsun kredi ismine göre değil tüketiciye sağladığı avantaja göre karar vermek gerekir. Kullanılacak kredi miktarı, vade, masraflar, ödenecek faiz tuturı ve vergiler karşılaştırıldıktan sonra kredi çeşidine göre avantaj ve dezavantaflar karşılaştırılır. ...

2. El Rehinli Taşıt İçin Kredi Alınabilir mi?

2. El Rehinli Taşıt İçin Kredi Alınabilir mi? Satın alınmak istenen 2. el taşıtın üzerinde rehin varsa öncelikle araç üzerindeki rehin kaldırılmalı, sonra yeni bir kredi için başvuruda bulunulmalıdır. ...

Taşıt Rehinli Kredi Nedir?

Taşıt Rehinli Kredi Nedir? Kredi ihtiyacını karşılamak için kullanılan bir çeşit ihtiyaç kredisidir. Yeni bir araç satın alınmaz. Mevcut araç rehin verilerek karşılığında nakit kredi alınır. ...

Rehinli Araç Satın Alınabilir Mi?

Rehinli Araç Satın Alınabilir Mi? Rehinli aracın satın alınması 3 durumda gerçekleştirilebilir. Satıcı borcu kapatabilir,alıcı borca devam edebilir veya alıcı borcu kapatabilir. ...

2. El Taşıt Kredilerinde Araç Modeli Önemli Midir?

2. El Taşıt Kredilerinde Araç Modeli Önemli Midir? Bankalar 2. el taşıt kredilerinde aracın modeline değil, yaşına göre değerlendirme yaparlar. ...

Taşıt Kredisinde Yaş Sınırı Ne Demektir?

Taşıt Kredisinde Yaş Sınırı Ne Demektir? Bankalar 2. el taşıtlara kredi kullandırabilmek için aracın yaşını değerlendirme kriterlerinden biri olarak alırlar. Aracın üretim yılı ile kredi kullanılacak yıl arasındaki fark aracın yaşını belirler. Bankadan bankaya değişmekle beraber genelde 5 yaşına kadar olan araçlara kredi verilebilmektedir. ...

Kredi Borcu Biten Evin İpoteği Nasıl Kaldırılır?

Kredi Borcu Biten Evin İpoteği Nasıl Kaldırılır? Kredi borcu biten tüketici, evi üzerine alabilmek için öncelikle ev üzerindeki ipoteği kaldırmalıdır. Tapu Dairesince yapılan bu işleme "İpoteğin Fesh Edilmesi" denir. ...

Mortgage Kredilerinde Ara Ödeme Yapılabilir mi?

Mortgage Kredilerinde Ara Ödeme Yapılabilir mi? Mortgage kredisi kullanmış olan bir tüketici eline toplu para geçtiğinde kredi borcunun bir kısmını ara ödeme yaparak azaltabilir. Ancak ara ödemede banka alacağı faizden mahrum kalacağı için tüketiciden %2 ceza alır. ...

Evin Değerinin Ne Kadarına Kadar Kredi Alınabilir?

Ocak 2011'den önce evin değerinin %100'üne kredi kullandırabilen bankalar, bu tarihten itibaren max. %75'lik değer üzerinden kredi kullandırımı yapabilmektedirler. Kalan %25'lik kısmın ise tüketici tarafından evi satan kişiye peşin olarak ödenmesi istenir. ...

Kredi Alınırken Konutun Değerini Kim Belirler?

Kredi Alınırken Konutun Değerini Kim Belirler? Banka kredi alınacak evin tapu fotokopisini evin değerini belirleyecek olan eksper firmaya gönderir. Konutun değerini yerinde görerek mevcut kriterlere göre değerleyen eksper, bankaya evin değerini belirten rapor sunar. ...

Mortgage Kredisini Kimler Alabilir?

Konut satın alma amaçlı, min 18, max. 70 yaşında olan yerli ve yabancı her gerçek kişi, Türkiye'de ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın mortgage kredisi kullanabilir ...

Kredi Ödemeleri Gecikirse Ne olur?

Kredi Ödemeleri Gecikirse Ne olur? Konut kredi taksitlerinin birbirini takip eden en az 2 taksitinin ödenmemesi kredi temerrüde düşer. Banka temerrüd tarihini takip eden 5 gün içerisinde iadeli taahhütlü posta bir ihbarname gönderir ve kredi borcunun tamamının 1 ay içinde ödenmesini talep eder. ...

Krediyle Alınan Ev Satılabilir mi?

Krediyle Alınan Ev Satılabilir mi? İpotekli ev alınıp satılabilir. Ancak dikkat edilmesi gerek önemli noktalar vardır. ...

Mortgage Kredim Var, Krediyle Yeni Bir Ev Satın Alabilir Miyim?

Satın alınacak yeni konut için eğer aylık net gelir yeterli ise yeni bir mortgage kredisi kullanabilir ...

Aynı Konuta İki Kez Mortgage Kredisi Alınabilir mi?

Aynı Konuta İki Kez Mortgage Kredisi Alınabilir mi? Aynı eve alınacak ikinci kredi tutarı, ekspertiz değerinin %50'sini geçmeyecek şekilde olmalıdır. Aynı zamana iki mortgage kredisinin toplamı da konutun değerinin %75’ini aşmamalıdır. ...

Mortgage Kredisi Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mortgage Kredisi Almadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir? En uygun mortgage kredisi seçimi için öncelikle çok zorlanmadan aylık ne kadar kredi ödenebileceğine karar verilmelidir. ...

İpotekli İhtiyaç Kredisi Nedir?

İpotekli İhtiyaç Kredisi Nedir? İpotekli ihtiyaç kredisi, ihtiyaç kredisinin bir türüdür. Sahip olunan gayrımenkul ipotek gösterilerek karşılığında nakit alınır. ...

Konut Kredisinde En Uygun Vade Nedir?

Konut Kredisinde En Uygun Vade Nedir? Kullanılanılacak kredide vadeye karar verebilmek için tüketicinin aylık ödeyebileceği tutara bakmak gerekir. Aylık kredi taksitleri aylık gelrini %50'sini geçmeyecek şekilde uygun bir vade seçilmelidir. ...

Almış Olduğum Kredi Yükselen Faizden Etkilenir mi?

Almış Olduğum Kredi Yükselen Faizden Etkilenir mi? Sabit faizli kredi kullanıldığında faizlerin yükselmesi ya da düşmesi ödenen taksit tutarını değiştirmez. Ancak değişken faizli kredi kullanıldığında TÜFE endeksine bağlı olarak aylık ödemeler artar veya azalır. ...

Kira Vermek mi Krediyle Ev Almak mı?

Kira Vermek mi Krediyle Ev Almak mı? Uzun vadeli ve yüksek yatırımlı bir seçenek olan konut alımı öncelikle tüketicinin ihtiyacına cevap verebilir nitelikte olmalıdır. ...

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.