Kredi Borcu Biten Evin İpoteği Nasıl Kaldırılır?

Kredi borcu biten tüketici, evi üzerine alabilmek için öncelikle ev üzerindeki ipoteği kaldırmalıdır. Tapu Dairesince yapılan bu işleme "İpoteğin Fesh Edilmesi" denir.

Kredi borcu biten tüketici, evi üzerine alabilmek için öncelikle ev üzerindeki ipoteği kaldırmalıdır. Tapu Dairesince yapılan bu işleme "İpoteğin Fek Edilmesi" denir.

İpoteğin fek edilebilmesi için bankadan İpotek fek yazısının alınması gerekir. Kanunen bir gerekçesi olmamasına rağmen, ipotek fek yazısı için banka, tüketiciden ücret talep edebilir. Ücret bankadan bankaya değişmekle beraber ortalama 250 TL'yi bulmaktadır.

Kredi kullanmadan önce ilk aşamada, kredi sözleşmesi dikkatlice okunmalı, hatta mümkünse  imza öncesinde bir hukukçunun da görüşü alınmalıdır. Sözleşmede özellikle ipotek fek yazısı ücretinin tüketiciden alınması gerektiği ile ilgili bir bilginin yer alıp almadığı kontrol edilmelidir. Çoğu zaman gözden kaçırılan bu gibi detaylar sonradan hak iddia edildiğinde sonuca ulaşmayı zorlaştırmaktadır.

Kredi sözleşmesinde "ipotek fek yazısı ücreti tüketici tarafından ödenecektir" ibaresine rağmen  sözleşmeyi imzalayan tüketici, ödeme anı geldiğinde ücreti ödemek istemeyebilir. Bu durumda banka, sözleşmedeki bilgileri tüketici aleyhine kullanabilir.

Son aşamada tüketici ücreti ödeyerek ya da ödemeyerek bankadan aldığı ipotek fek yazısı ile tapuya gider ve konut üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını talep eder. Tapuda gerekli işlemler yapılır ve ipoteğin kaldırıldığına dair bilgi, tapu kütüğüne de kaydedilir. Tüm bu işlemler bittikten sonra konut üzerindeki tüm haklar artık tüketici üzerine devredilmiş olur.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.