Kredi Ödemeleri Gecikirse Ne olur?

Konut kredi taksitlerinin birbirini takip eden en az 2 taksitinin ödenmemesi kredi temerrüde düşer. Banka temerrüd tarihini takip eden 5 gün içerisinde iadeli taahhütlü posta bir ihbarname gönderir ve kredi borcunun tamamının 1 ay içinde ödenmesini talep eder.

Konut kredisi taksitlerinin birbirini takip eden en az 2 taksitinin ödenmemesi kredi temerrüde düşer. Banka temerrüd tarihini takip eden 5 gün içerisinde iadeli taahhütlü posta bir ihbarname gönderir ve kredi borcunun tamamının 1 ay içinde ödenmesini talep eder.

Temerrüt tarihinden asıl ödeme günününe kadar geçen gün sayısı için sabit faizli kredilerde akti faiz oranına ve değişken faizli kredilerde cari faiz oranına %30 eklenerek borç tuttarı hesaplanır ve temerrüt faizi ile birlikte ödenmesi istenir.

Tüketici kredi ödemelerini herhangibir sebepten dolayı artık ödeyemeyecek durumda ise durumunu bankaya bildirebilir. Bu durumda ihbar süresine kadar tüketicinin ödediği tutarlar  iade edilir. Evin satışa çıkarma işlemleri başlatılır.

Ev satışa çıkmadan önce evin değeri gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından belirlenir. Belirlenen rakam tüketiciye bildirilir ve tüketiciye rakama itiraz için süre tanınır.

Ev satıldıktan sonra banka borcunu alır. Geriye kalan para varsa bunu tüketiciye öder. Tam tersi durumda söz konusu olabilir. Bankanın satışa çıkardığı evin değeri borçtan az ise; örnek olarak kredi borcu 120.000 TL, bankanın satılan evden aldığı rakam 100.000 TL ise; kalan 20.000 TL tüketiciden talep edilir. Tüketiciden alınamadığı durumlarda kefil varsa kalan borç, kefilden tahsil edilir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.