Kredinin Temerrüde Düşmesi Halinde Banka Tüketiciyi Bilgilendirmek Zorunda mıdır?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/B maddesine göre kredinin temerrüde düşmesi halinde banka tüketiciye, 5 iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirim yapmak zorundadır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10/B maddesine göre kredinin temerrüde düşmesi halinde banka tüketiciye, 5 iş günü içerisinde iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirim yapmak zorundadır.

Kullanılan kredi konut kredisi ise banka tüketicinin birbirini izleyen iki ödemenin yapılmaması haline kalan borcun tamamını tüketiciden talep edebilir. Ancak banka ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hakkını kullanabilmesi için en az bir ay süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekir.

Bu sürenin sona ermesini takiben,banka sözleşmeyi feshettiği takdirde, konutu derhal satışa çıkarmakla yükümlüdür.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.