Merkez Bankası Sicil Kaydı Nasıl Öğrenilir?

Merkez Bankası sicil kaydının öğrenilebilmesi için yazılı bir dilekçe ile en yakın T.C. Merkez Bankası A.Ş. Şubesine veya İdari Merkezine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Merkez Bankası'nda yer alan; karşılıksız çek ve protestolu senetler ile ferdi kredi ve kredi kartı borçlularına ilişkin verilerle ilgili olarak, sadece kişilerin kendilerine ait bilgi talepleri karşılanmaktadır.

Bunun için yazılı bir dilekçe ile en yakın T.C. Merkez Bankası A.Ş. Şubesine veya İdari Merkezine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Söz konusu dilekçede,

-Talebin açıkça belirtilmesi,

-Şahıslarda dilekçe sahibinin kendisinin, yetkili kanuni temsilcilerinin veya açıkça yetkili kıldığı vekillerinin adı soyadı, imzası ve yazışma adresinin yer alması,

-Tüzel kişilerde yetkili kişi / kişilerin imzası ve imza sirkülerleri fotokopisinin eklenmesi,

-İlgiliye ait geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi) fotokopisinin ilavesi,

-Negatif Nitelikli Ferdi Kredi ve Kredi Kartlarına ilişkin başvurular için Anne Kızlık Soyadı bulunması,

-Vergi kimlik numarasının belirtilmesi (Her vatandaşa T.C. Kimlik numarası verilmeden önceki sorgulamalar için gerekmektedir.),

-T.C. Kimlik numarasının belirtilmesi,

-Vekaleten bilgi talep edilmesi halinde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 27/3 maddesi gereğince pul yapıştırılmış bir vekaletnamenin aslı veya tasdikli bir örneğinin ibrazı gerekmektedir.

Elektronik posta mesajı veya faks yoluyla yapılan başvurularda başvuru sahiplerinin Merkez Bankasında bulunan kayıtlarına ilişkin bilgi verilmez.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.