Mortgage Kredisinde Hangi Masraflar Alınır?

Kredi kullanmak isteyen tüketici, ödemek zorunda olduğu masrafları önceden bilmeli ve hesabını buna göre yapmalıdır.

Konut kredisi kullanmak isteyen tüketici, ödemek zorunda olduğu masrafları önceden bilmeli ve hesabını buna göre yapmalıdır. Bazı masraflar ilk aşamada tüketiciden bir defa alınırken bazı masraflar her yıl tüketiciden vadesi boyunca talep edilir.

Faiz,komisyon,ekspertiz,konut ve hayat sigortası banka tarafından alınan masrafları, DASK (zorunlu deprem sigortası) alım-satım ve vergiler) ise devlet tarafında istenen masrafları oluşturur.

Bu durumda mortgage masrafları 6 temel başlıkta incelemek mümkündür.

1. Faiz: Kredi kullandırmı yapılan faiz oranı üzerinden faiz ödemesi yapılır.

2. Komisyon: Dosya ücreti, kredi kullandırım ücreti, kredi tahsis ücreti olarak da adlandırılır. kullandırılan kredi tutarının belli bir yüzdesidir. Bankadan bankaya değişkenlik gösteririr.  (Örnek 100.000 TL kredi için %1 komisyon 1.000 TL)

3. Ekspertiz: Evin değerinin belirlenmesi için de eve eksper gider (gayrimenkul değerleme uzmanı). Eksper evin değerinin belirler ve bankaya rapor sunar. (Ekskpertiz raporu) Banka, bu raporda belirtilen değerin %75'ine kadar kredi verir.

4. Sigortalar: 3 tip sigorta yapılır. Kanunen DASK (Zorunlu Deprem Sigortasını) yaptırmak zorunlu iken, hayat sigortası ve konut sigortasını yaptırmak isteğe bağlıdır. Ancak banka, hayat sigortası ve konut sigortası yaptırılmasını tüketiciden talep edebilir. Aksi halde kredi kullandırmama hakkında sahiptir.

4.1 Hayat Sigortası: Kredi alan kişinin yaşına, alınan kredi miktarına göre değişkenlik gösterir ve kredi vadesi boyunca  her yıl ödenir. (10 yıl vadeli kredi kullanıldıysa her yıl yılda 1 defa ödenir). Hayat sigortası yaptıran kişi vefat ettiğinde kalan borcu sigorta fonu karşılar. Kanunen yaptırmak zorunlu değildir.

4.2 Konut Sigortası: Konutun konumuna, m2’sine, deprem riskine vb. parametrelere göre primleri değişkenlik gösterir. Kanunen yaptırmak zorunlu değildir.

4.3. DASK: Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmak zorunludur.Bu sigorta yapılmadan tapuda alım-satım işlemi gerçekleştirilemez.

5. Alım-Satım Ücretleri ve Vergiler: Alım-satım masrafları evin belediye rayiç bedeli üzerinden hesaplanır. Belirli bir binde olarak belirlenen bu değer bir defaya mahsus olarak ödenir.

6. Diğer ücretler: Avukatlık ücreti, istihbarat ücreti gibi masraflar bankaya göre değişkenlik gösterir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.