Rehinli Araç Satın Alınabilir Mi?

Rehinli aracın satın alınması 3 durumda gerçekleştirilebilir. Satıcı borcu kapatabilir,alıcı borca devam edebilir veya alıcı borcu kapatabilir.

Rehinli aracın satın alınması 3 durumda gerçekleştirilebilir:

1.  Aracı satacak kişi borcu kendisi kapatabilir.

2. Satın alacak kişi borcu üzerine alarak, borcu ödemeye devam edebilir. Bu durumda bankanın onayı ve alıcı-satıcı arasında resmi anlaşma yapılması gerekir

3. Satın alacak kişi borcu kapatabilir. Karşılıklı güven ortamının sağlanması şarttır. İyi niyetin yanında alıcı ve satıcı arasında noterden sözleşme yapılması, alıcı tarafından bankaya ödenecek borçtan varsa kalan kısmın satıcıya hangi koşullarda ödenmesi gerektiğinin açıkça belirtilmesi gerekir.

3 durumdan herhangibiri sağlandıktan sonra bankadan rehin kaldırma yazısı alınır ve aracın devri için noterden satış işlemi yapılır ve tescil işlemleri gerçekleştirilir. Noterden yapılmayan işlemler geçersizdir.

Araç devir işlemleri hemen yapılmayacaksa, noterde devrin yapılacağı zaman belirtilmelidir. Sürenin 1 ayı geçmemesine dikkat edilmesi gerekir. Karayolları trafik yönetmeliğine göre de noter satışı ile aracı devalan kişi aracın gerçek sahibi sayılmaktadır.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.