Riskli Yapıların Durumu Tapuda Görünür mü?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı uygulama ile riski binaların tapusuna şerh konularak 'bina risklidir' ibaresinin tapu kayıtlarında yer alacak

Türkiye'de 20 yıllık sürede 6.5 milyon binanın yıkılacağı kentsel dönüşüm, riskli alanlar ve bunun haricindeki riskli yapılarda olmak üzere iki koldan yürütülmektedir. Kentsel Dönüşüm kapsamında çeşitli illerdeki riski binaların yıkım işlemlerini esnasında riskli binaların da tespiti yapılarak Tapu Kadastro il Müdürlükleri'ne bildirilmesine ve bildirim sonrasında riski binaların tapusuna şerh konularak 'bina risklidir' ibaresinin tapu kayıtlarında yer almasına başlanmıştır. ilk olarak İstanbul'da başlayan uygulamanın ilerleyen dönemlerde diğer illerde de uygulanması beklenmektedir.

Uygulama şu şekilde gerçekleşecektir:

1. Öncelikle can ve mal kaybına yol açma ihtimali yüksek yerler olarak riskli alanlar belirlenecek

2. Belediyeler ve İl Özel İdareleri, bu alanlara ait taleplerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderimi sağlanacak.

3. Talepler Bakanlar Kurulu'nun onayından geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak.

4. Tespit edilen riskli alanlardaki yapılar, Yapı denetim firmaları, üniversiteler, belediye laboratuvarlarınca incelemeye alınarek 

riskli alanlar belirlenecek ve  üzerindeki yapılar tespit edilecek.

5. Yapıların mevcut deprem yönetmeliği baz alınarak hızlandırılmış incelemeleri yapılacak.

6. İnceleme sonuçlarına hak sahipleri 15 gün içinde itiraz edebilecek. İtirazlar, 4 öğretim görevlisi ve 3 bakanlık görevlisinin yer alacağı 7 kişilik teknik heyet tarafından değerlendirecek.

7. İtirazlar değerlendilmesinin ardından tespitler kesinleşecek ev tapuda riskli binanın üzerine ''şerh'' konularak ''Bu bina risklidir'' ibaresi yer alacak.

8. Riskli olduğu kesinleşen yapıların malikleriyle, idare anlaşması sonrasında vatandaşa en az 60 gün süre verilecek. Bu sürede alım, satım, devir işlemlerinde binanın tapuda riskli olduğu görülecek.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.