Satın Alınacak Evin Konut Kredisine Uygun Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Satın alınacak konutun ekspertizinin yapılabilmesi için tapu kayıtlarındaki bilgilerine bakılır.

Satın alınacak konutun ekspertizinin yapılabilmesi için tapu kayıtlarındaki bilgilerine bakılır. Kat Mülkiyeti veya Kat İrtifak Tapusu olan konutlarda tapunun niteliği bölümünde daire, mesken, kargir ev vb bilgiler yer alır.Tapu bilgilerinde arsa niteliğinde olan taşınmazlar için konut kredisi ekspertizi yapılamaz. Arsa üzerinde bina varsa ve yapı kullanım izin belgesi ya da yapı ruhsatı varsa kredi koşulları bu özellikler gözönünde bulundurularak deüerlendirilebilir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.