Tapu İşlemlerinde Sorun Çıktı Konut Kredisi İptal Ettirilebilir mi?

Konut kredisi sözleşmesi imzalanmış ancak tauda çıkan sorunlardan dolayı alım-satım işlemleri gerçekleşmeyen durumlarda kredi sözleşmesinin banka tarafından iptali gerçekleştirilmelidir.

Konut kredisi sözleşmesi imzalanmış ancak tauda çıkan sorunlardan dolayı alım-satım işlemleri gerçekleşmeyen durumlarda kredi sözleşmesinin banka tarafından iptali gerçekleştirilmelidir. Konuyla ilgili Yargıtay 13'üncü Hukuk Dairesi'nin verdiği bir karar da bulunmaktadır.

Banka ve tüketici arasında 17 Nisan 2009 tarihinde konut kredisi sözleşmesi yapılmış, DASK poliçesi ve borçluya hayat sigortası yapılmıştır. Ancak, tapu devir işlemi sırasında satıcının nüfus kayıtlarında yer alan baba ismindeki bir hata yüzünden satış gerçekleşmediği için satıştan vazgeçilmiştir. Satış gerçekleşmediği için banka da satıcının evinin tapu kaydına 'ipotek' şerhi koyulammaıştır.

Satışın gerçekleşmemesi ve 50 bin TL turarındaki konut kredisinin ne dairenin satıcısına ne de tüketiciye ödenmemesine rağmen banka yetkilileri sözleşmeyi iptal etmemişlerdir. Banka, kendi şubesinde tüketici adına bir hesap açıp parayı bu hesaba aktararak, hesap üzerine bloke koymuş ve  konut kredisi taksitlerini ödemediği gerekçesiyle tüketiciye ödeme emri çıkartılmıştır. Tüketicinin itirazlarına rağmen geçmiş kredi taksidi ödemeleri ve masraflarıyla ilgili olarak banka 28 Temmuz 2009 tarihinde Antalya 12'nci İcra Müdürlüğü aracılığıyla haciz işlemi başlatılmıştır. Dava konusu olan konu son olarak Yargıtay'ın verdiği kararla sonuölanmıştır. Yargıtay, dairenin tapu kaydındaki, ancak mahkeme kararıyla giderilebilecek sorunu sürecin başından beri bilen bankanın, basiretli tacirin göstermesi gereken özen ve yükümlülüğü gereğince kredi işlemlerinin iptal etmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Yargıtay kararında, bankanın sorun çözülüp ipotek tesis edildikten sonra geri ödeme planını, kredinin verilişine göre yeniden düzenlenmesi gerektiği yönündeki bilirkişi raporunu da dikkate almış  ve kararda, davalı bankanın kredinin tesisi sırasında kusurunun bulunması nedeniyle tüketiciyi haklı bulmuştur.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.