Tapu Kaybedildiğinde Ne Yapılmalı?

Tapunun kaybolması halinde ilgili kişi, tapu dairesine nüfüs cüzdanı ile başvurarak 4,90 TL karşılığında yenisini çıkartabiir.

Kaybolan tapunun yenisinin çıkartılabilmesi için mülkiyet sahibinin, nüfüs cüzdanı ile tapu dairesine başvurması gerekir. Tapu sicil müdürlüğü, kayıtlardan ilgili kişinin bilgilerine ulaşır ve 4,90 TL karşılığında yenisini, ilgili kişiye teslim eder.

Alım-satım işlemlerinden önce gayrimenkulü satın almak isteyen kişi, tapudan gayrimenkulün durumunu öğrenmek isteyebilir. Tapu dairesinden gayrimenkul üzerinde borç, rehin vb. işlemlerin olup olmadığının öğrenilmesi için tapu fotokopisine ihtiyaç vardır. Ev sahibi tapuyu kaybetmişse, öncelikle yenisinin çıkarılması için tapu dairesine bizzat veya vekil aracılığıyla başvurmalıdır.

Tapu sicil müdürlüklerinde uygulanan TAKBİS Sistemi ile kişinin nüfüs cüzdanı bilgilerinden tapu kayıtlarına kolayca ulaşılabilir. Kayıtlardan gayrimenkulün takyidatı da sorgulanabilmektedir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.