Ticari Kazanç Nedir?

Gayrimenkul alım satım işleri devamlı olarak,bir meslek halinde sürdürülüyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır.

Bir gayrimenkulden elde edilen kazancın ne olduğuna karar verebilmek için öncelikle satışın hangi amaçla yapıldığının belirlenmesi gerekir. Gayrimenkul alım-satım işlemlerinden elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesinde ilk önemli unsur faaliyetteki devamlılıktır. Gayrimenkul alım satım işleri devamlı olarak, bir meslek halinde sürdürülüyorsa ve kazanç elde etme amacıyla yapılıyorsa, elde edilen kazanç ticari kazançtır. Özellikle yap-sat adı altında alım-satımı yapılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç ticari kazanç olarak ifade edilir. Burada devamlılık unsurunu belirleyen en belirleyici ölçüt ‘kazanç doğuran işlem sayısındaki çokluktur. İşlem sayısındaki çokluk gayrimenkullerin aynı takvim yılı içinde birden fazla veya takip eden birden fazla takvim yılında ard arda satılmış olmasına göre belirlenir. Satışın hangi amaçla yapıldığının belirlenmesi gerekir.

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.