İhtiyaç Kredisine Kefil Olan Kişi, Borçlunun Diğer Borçlarından da Sorumlu mudur?

İhtiyaç Kredisine Kefil Olan Kişi, Borçlunun Diğer Borçlarından da Sorumlu mudur? Özellikle ipotek teminatlı ihtiyaç kredilerinde kefilin, "Bankaya her ne sebeple olursa olsun doğmuş ve doğacak bilcümle borçların tamamının karşılığını teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder" cümlesinin olup olmadığını dikkatle incelemesi gerekir. ...

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.