Konut Kredisi kategorisinde bilgiler

Konut Fiyatları Neden Artar?

Konut Fiyatları Neden Artar? Konut fiyatlarının artmasında birçok etken vardır. ...

Sigorta Bedeli Kredi Taksitlerine Yansıtılabilir mı?

Sigorta Bedeli Kredi Taksitlerine Yansıtılabilir mı? Hayat sigortası çoğu zaman kredi taksitleri içine yayılarak kullanılan kredi vadesi boyunca ödenebilmektedir. Primler yıllık ya da kullanılan vade boyunca topluca ödenebilir. ...

Aylık Taksiti mi Yoksa Vadeyi mi Düşürmek Daha Karlı?

Aylık Taksiti mi Yoksa Vadeyi mi Düşürmek Daha Karlı? Kullanılacak kredinin vadesine tüketicinin gelirine göre karar verilmelidir. ...

Gelir Beyanı Olmadan Konut İpoteği ile Kredi Alınabilir mi?

Gelir Beyanı Olmadan Konut İpoteği ile Kredi Alınabilir mi? Konut kredisi kullanarak yeni bir konut satın almak için gerekli ön koşullardan biri gelir beyanıdır. Konut kredisinin onay alabilmesi, tüketicinin bankaya sunduğu gelir beyanı ile doğrudan ilgilidir. ...

Değer Artış Kazancı Nedir ?

Değer Artış Kazancı Nedir ? Belirli kaynaklara bağlı olmayan, periyodik olarak meydana gelmeyen, devamlı olmayan, ticari bir kazancın amaçlanmadığı, kişilerin mal varlığında kendiliğinden doğan kazançlar 'Değer Artış Kazancı ' olarak adlandırılır. ...

5 Yıllık Süre Dolmadan Konutu Satan Kişi Vergi Öder mi?

5 Yıllık Süre Dolmadan Konutu Satan Kişi Vergi Öder mi? Konut satın alındıktan sonra 5 yıl içinde satılırsa alış değeri ile satış değeri arasındaki fark değer artş kazancı olarak değerlendirilir ve tapudaki değeri esas alınarak bir endekslemeye tebi tutulur aradaki fark hesaplanarak, gelir vergisi olarak ödenir. ...

Ticari Kazanç Nedir?

Ticari Kazanç Nedir? Gayrimenkul alım satım işleri devamlı olarak,bir meslek halinde sürdürülüyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. ...

Ortak Tapulu Konut Kredisi ile Alınan Evin Borç Durumu

Ortak Tapulu Konut Kredisi ile Alınan Evin Borç Durumu Ortak tapu ile konut kredisi kullanacak kişilerin kredi almalarında bir sakınca yoksa banka, her iki kişiye de ayrı krediler açabilir, ancak borca karşılık evin tamamı ipotek altına alındığı için borçtan her iki kişi de sorumlu olur. ...

Reverse Mortgage (Tersine Mortgage) Nedir ?

Reverse Mortgage (Tersine Mortgage) Nedir ? Mal sahibi evini ölene kadar içinde oturmak şartıyla bankaya verir, banka da evin değerine karşı mal sahibine aylık çdemeler yapar ve kalan kısım ev satıldıktan sonra tahsil edilir. ...

Konut Projeleri İçin Kullanılan Konut Kredisinden Vazgeçilebilir mi?

Konut Projeleri İçin Kullanılan Konut Kredisinden Vazgeçilebilir mi? Yeni düzenleme ile tüketicilerin özellikle konut kredilerinde konutun teslim zamanına kadar cayma imkanının bulunduğu da hüküm altına alındı. ...

Konut Kredisi Sözleşmesi İptal Edilebilir mi?

Konut Kredisi Sözleşmesi İptal Edilebilir mi? Yeni Tüketici Kanunu'na göre tüketici, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahip olma hakkına dayanarak sözleşmesini iptal ettirebilir. ...

Konut Alımlarındaki Cayma Hakkı ve Dönme Hakkı Nedir?

Konut Alımlarındaki Cayma Hakkı ve Dönme Hakkı Nedir? Satın alınan gayrimenkul üretim aşamasında ise tüketici, teslim tarihine kadar, dönme hakkını kullanarak,ancak tazminat ödemek şartıyla her an sözleşmeden vazgeçebilir.Cayma hakkında ise tazminat sözkonusu değildir. ...

Konut Kredisiyle Alınan Konutlarda Cayma Hakkı Var mıdır?

Konut Kredisiyle Alınan Konutlarda Cayma Hakkı Var mıdır? Konutun konut kredisi ile alınması durumunda ise konut finansman kredi sözleşmesinin koşulları devreye girmektedir. ...

Dövizle Kredilerinin TL'ye Dönüştürülmesi Mümkün müdür?

Dövizle Kredilerinin TL'ye Dönüştürülmesi Mümkün müdür? BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayınlanacak bir genelge ile döviz kredileri TL'ye dönüştürülebilecek ...

İcra Takibi Yaşayan Kişi Kredi için Kefil Olabilir mi?

İcra Takibi Yaşayan Kişi Kredi için Kefil Olabilir mi? Geçmişte icra takibinin yaşanmış olması kredi notunu olumsuz etkiler. ...

Kredi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun Tüketiciye Verilmesi Zorunlu mudur?

Kredi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formunun Tüketiciye Verilmesi Zorunlu mudur? Kredi sözleşmesi imzalanmadan önce banka, kredi sözleşme öncesi bilgilendirme formunu tüketiciye yazılı olarak vermek zorundadır. ...

Kredi Sözleşmesi ile Kredi Öncesi Bilgi Formu Nedir?

Kredi Sözleşmesi ile Kredi Öncesi Bilgi Formu Nedir? Kredi Sözleşmesi ve Kredi Öncesi Bilgilendirme Formu; 'Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilmiştir. ...

BDDK Kredi Taksitlerine Nasıl Bir Sınırlama Getirecek ?

BDDK Kredi Taksitlerine Nasıl Bir Sınırlama Getirecek ? Tüketici hem konut kredisi hem taşıt kredisi hem de ihtiyaç kredisi kullandıysa bu üç kredi için kullandığı taksit miktarı maaşının belli bir oranını geçemeyecek. ...

Türkiye'den Ev Alan Yabancıların Oturma İzin Süreleri Ne Kadardır?

Türkiye'den Ev Alan Yabancıların Oturma İzin Süreleri Ne Kadardır? Nisan 2013'te Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre Türkiye’den konut satın alan yabancıların oturma izni süresi 3 aydan 1 yıla uzatıldı. ...

Değişken Faiz Oranlı Konut Kredisinde Erken Ödeme Cezası Alınır mı?

Değişken Faiz Oranlı Konut Kredisinde Erken Ödeme Cezası Alınır mı? Tüketici değişken faiz oranlı konut kredisini tercih ettiğinde erken kapatma ücreti ödemez. ...

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.