Merkez Bankası kategorisinde bilgiler

Döviz Borçları Ödemelerinin Gecikmesi Halinde Uygulanacak Faiz Oranı Nedir?

Döviz Borçları Ödemelerinin Gecikmesi Halinde Uygulanacak Faiz Oranı Nedir? Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizi Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranına göre belirlenir ...

Kredi Sözleşmesi ile Kredi Öncesi Bilgi Formu Nedir?

Kredi Sözleşmesi ile Kredi Öncesi Bilgi Formu Nedir? Kredi Sözleşmesi ve Kredi Öncesi Bilgilendirme Formu; 'Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilmiştir. ...

Değişken Faizli Konut Kredisinde Oranlar Nasıl Belirlenir?

Değişken Faizli Konut Kredisinde Oranlar Nasıl Belirlenir? Değişken faizli konut kredisinde yurtiçinde veya yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir endeks baz alınır ve buna bağlı olarak faiz oranı değiştirilebilir. ...

İşyeri Kredisinde KKDF var mıdır?

İşyeri Kredisinde KKDF var mıdır? İşyeri kredilerinden KKDF alınmamaktadır. BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi) kesintisi ise %5'dir. ...

Kredi Borcu Yoktur Yazısı ile Kredi Alınabilir mi?

Kredi Borcu Yoktur Yazısı ile Kredi Alınabilir mi? Merkez Bankasına yapılan başvuru neticesinde alınacak kaydı/borcu yoktur yazısı, yapılan ferdi kredi/kredi kartı başvurusu için hiçbir bağlayıcılık teşkil etmez. ...

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.