Tapu Bilgileri kategorisinde bilgiler

Ortak Tapulu Konut Kredisi ile Alınan Evin Borç Durumu

Ortak Tapulu Konut Kredisi ile Alınan Evin Borç Durumu Ortak tapu ile konut kredisi kullanacak kişilerin kredi almalarında bir sakınca yoksa banka, her iki kişiye de ayrı krediler açabilir, ancak borca karşılık evin tamamı ipotek altına alındığı için borçtan her iki kişi de sorumlu olur. ...

Kat İrtifakı Olan Ev için Konut Kredisi Alınabilir mi?

Kat İrtifakı Olan Ev için Konut Kredisi Alınabilir mi? Banka öncelikle kat mülkiyeti olan konutlara konut kredisi kullandırmayı tercih etse de, kat irtifakı olan konutlara da kredi verilebilmektedir. ...

Satın Alınan Konut için Hangi Durumda Kazanç Vergisi Ödenir?

Satın Alınan Konut için Hangi Durumda Kazanç Vergisi Ödenir? Gelir Vergisi Kanunu'na göre satın alınan tarihten itibaren beş yıl içinde yeniden satışı gerçekleştirilen gayrimenkul kazançları vergilendirmeye tabidir. ...

Hacizli Eve Konut Kredisi Alınır mı?

Hacizli Eve Konut Kredisi Alınır mı? Takyidat sonucunda, konut üzerinde haciz, ipotek, yıkım kararı, şerhler vb. durumlar ortaya çıkarsa bu durumlar ortadan kaldırılmadan kredi kullanılamaz. ...

Konut Kredisi ile Alınan Ev Krediyi Kullanan Kişi Adına Olmak Zorunda mıdır?

Konut Kredisi ile Alınan Ev Krediyi Kullanan Kişi Adına Olmak Zorunda mıdır? Genel olarak konut kredisi kullanan kişi ile konutun tapusu aynı kişi adına kayıtlı olur. Ancak ortak tapu koşulları gereğince sadece eşler adına alınacak konutlarda istisnai durumlar uygulanabilir. ...

Satın Alınacak Evin Konut Kredisine Uygun Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Satın Alınacak Evin Konut Kredisine Uygun Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? Satın alınacak konutun ekspertizinin yapılabilmesi için tapu kayıtlarındaki bilgilerine bakılır. ...

Konut Kredisi ile Satın Alacağım Evi Eşimin Adına Yapabilir miyim?

Konut Kredisi ile Satın Alacağım Evi Eşimin Adına Yapabilir miyim? Konut kredisi kullanarak satın alınan ev, kredi alan kişi adına tapuda tescil edilir. Ancak bankaların ortak tapu adı altında ürünleri bulunmaktadır. Konut kredisi kullanarak taksit ödemeleri yapacak kişi iie bir başka kişi tapuya ortak olabilir. ...

Satın Almak İstediğim Evim Bilgileri ile Tapudaki Bilgiler Aynı Değil Ne Yapabilirim?

Satın Almak İstediğim Evim Bilgileri ile Tapudaki Bilgiler Aynı Değil Ne Yapabilirim? Konut kredisi kullanarak satın alınmak istenilen evin projedeki bilgileri ile tapudaki bilgilerinin aynı olmaması durumunda trampa yapılarak tapudaki bilgiler düzeltilebilir. ...

Evi Aldıktan Sonra Konut Kredisi Kullanabilir miyim?

Evi Aldıktan Sonra Konut Kredisi Kullanabilir miyim? Evin tapusunu tesllm alındıktan maksimum 1 ay sonra da konut kredisi kullanmak mümkündür. ...

Tapu Müdürlüklerine Aile Konutu Şerhi Nasıl Koydurulur?

Tapu Müdürlüklerine Aile Konutu Şerhi Nasıl Koydurulur? Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge ve evlilik cüzdanı ile tapu müdürlüklerine başvurarak tapu müdürlüklerine ‘aile konutu’ şerhi koydurulabilecek. ...

Aile Konutu Eşin Rızası Olmadan Satılamayacak

Aile Konutu Eşin Rızası Olmadan Satılamayacak Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belge ve evlilik cüzdanıyla tapu müdürlüklerine başvurarak tapu müdürlüklerine ‘aile konutu’ şerhi koydurulabilecek. Böylece tapu üzerine kayıtlı olan kişi, eşinin rızasını olmadan ev satamayacak ve ipotek ettiremeyecek. ...

Satın Alınacak Konutun Üzerinde Haciz Olup Olmadığı Nasıl Öğrenilir?

Satın Alınacak Konutun Üzerinde Haciz Olup Olmadığı Nasıl Öğrenilir? Konutun bağlı olduğu tapu müdürlüğüne tapu fotokopisi ile müracaat edilerek konut hakkında bilgi edinilebilir. ...

Arsa Asgari Birim Değer Tespitini Hangi Komisyon Belirler?

Arsa Asgari Birim Değer Tespitini Hangi Komisyon Belirler? Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye başkanı veya tevkil edeceği memurun başkanlığı altında belediyenin yetkili bir memurdan oluşur ...

Emlak Vergisi Nasıl Belirlenir?

Emlak Vergisi Nasıl Belirlenir? Belediye sınırları içindeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler için emlak vergisine esas olan değerler hesaplanır ve her dört yılda bir takdir komisyonları tarafından asgari birim değer tespiti belirlenir. ...

Konutun Net Metrekare Değeri Nasıl Hesaplanır?

Konutun Net Metrekare Değeri Nasıl Hesaplanır? Konutun net metrekaresi "duvarlar arasında kalan faydalı alan" oluşturur. ...

Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Yapılır?

Kat Mülkiyetine Geçiş Nasıl Yapılır? Kat mülkiyetine geçiş için daire malikleri kendi aralarında toplanarak başvuruda bulunabiliyor. ...

Riskli Yapıların Durumu Tapuda Görünür mü?

Riskli Yapıların Durumu Tapuda Görünür mü? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı uygulama ile riski binaların tapusuna şerh konularak 'bina risklidir' ibaresinin tapu kayıtlarında yer alacak ...

Kentsel Dönüşüm için Kredi Alanlar Tapu Harcı Ödeyecek mi?

Kentsel Dönüşüm için Kredi Alanlar Tapu Harcı Ödeyecek mi? Kentsel dönüşüm kapsamında alınan krediler için sözleşme, noter, tapu ve belediye harçları, damga ve veraset intikal vergileriyle döner sermaye gibi ücretler ödenmiyor. ...

Tapu Harçları Eylül 2012 Zammıyla Beraber Ne Kadar Oldu?

Tapu Harçları Eylül 2012 Zammıyla Beraber Ne Kadar Oldu? Resmi Gazete’de açıklanan vergi zammına göre Eylül 2012'den itibaren binde 16,5 oranında olan tapu harçları, binde 20’ye çıkarıldı. ...

Tapu Kaybedildiğinde Ne Yapılmalı?

Tapu Kaybedildiğinde Ne Yapılmalı? Tapunun kaybolması halinde ilgili kişi, tapu dairesine nüfüs cüzdanı ile başvurarak 4,90 TL karşılığında yenisini çıkartabiir. ...

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.