Taşıt Kredisi kategorisinde bilgiler

Sigorta Bedeli Kredi Taksitlerine Yansıtılabilir mı?

Sigorta Bedeli Kredi Taksitlerine Yansıtılabilir mı? Hayat sigortası çoğu zaman kredi taksitleri içine yayılarak kullanılan kredi vadesi boyunca ödenebilmektedir. Primler yıllık ya da kullanılan vade boyunca topluca ödenebilir. ...

BDDK Kredi Taksitlerine Nasıl Bir Sınırlama Getirecek ?

BDDK Kredi Taksitlerine Nasıl Bir Sınırlama Getirecek ? Tüketici hem konut kredisi hem taşıt kredisi hem de ihtiyaç kredisi kullandıysa bu üç kredi için kullandığı taksit miktarı maaşının belli bir oranını geçemeyecek. ...

Kredi için Açılan Hesaptan İşlem Ücreti Alınmayacak

Kredi için Açılan Hesaptan İşlem Ücreti Alınmayacak Yeni Tüketici Koruma Kanunu'na göre belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açıldığında ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapıldığında, tüketiciden bu hesapla ilgili herhangi bir ücret veya masraf talep edilemeyecek. ...

Maaşını Belgeleyemeyen Kişi Kredi Alabilir mi?

Maaşını Belgeleyemeyen Kişi Kredi Alabilir mi? Kredi (konut kredisi, ihtiyaç kredisi ya da diğer tüketici kredileri) kullanabilmek için bankaya gelir belgesinin sunulması ön koşuldur. ...

Kredi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Nedir?

Kredi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Nedir? Konut finansmanı kuruluşlarının kredi kullandırım (konut kredisi vb) öncesinde kredi ilgili genel bilgileri sundukları kredi sözleşmesinin koşullarını içeren forma Sözleşme Öncesi Bilgi Formu denir ...

İstihbarat Ücreti İade Alınabilir mi?

İstihbarat Ücreti İade Alınabilir mi? Kredi masraflarının mahkeme kararı ile tüketiciye iadesine işilkin bir çok yargı kararı bulunmaktadır. En ...

Tüketici Hakem Heyetleri Her İlde var mıdır?

Tüketici Hakem Heyetleri Her İlde var mıdır? 4 Temmuz 2013 'te kabül edilen Yeni Tüketiciyi Koruma Kanunu'na göre tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturulacak. ...

Kredi İçin Açılan Hesaptan Hesap İşletim Ücreti Alınmayacak

Kredi İçin Açılan Hesaptan Hesap İşletim Ücreti Alınmayacak Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısı'nın kabulüyle beraber kredi için açılan hesaplardan hesap işletim ücreti kesilmeyecek ...

Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı Hangi Konuları İçeriyor

Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı Hangi Konuları İçeriyor Kanun Tasarısı, kredi kartları ile ilgili sözleşmeler, kart üyelik aidatları, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, ayıplı malların iadesi, abonelik sözleşmeleri,tüketici haklarını ve kanuna uymayanlar hakında uygulanacak yaptırımları içeriyor. ...

Banka Kredi Borcunun Tamamını Hangi Durumlarda İsteyebilir?

Banka Kredi Borcunun Tamamını Hangi Durumlarda İsteyebilir? Yeni Tasarıya göre de, tüketici kredisi taksitlerinin üst üste iki kez ödenmemesi durumunda banka borcun tamamının ödenmesini talep edebiliyor, ancak bankanın bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az 30 gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gerekiyor ...

20.000 TL Altındaki Tüketici Kredilerinden Erken Kapatma Cezası Alınmayacak

20.000 TL Altındaki Tüketici Kredilerinden Erken Kapatma Cezası Alınmayacak Yeni Yasa Tasarısı'na göre, bir yıl içerisinde yapılacak erken ödeme tutarı 20 bin liranın altında kalanlar kredilerden ceza alınmayacak. ...

Erken Kapatılan Tüketici Kredilerinden Ne Kadar Ücret Alınacak

Erken Kapatılan Tüketici Kredilerinden Ne Kadar Ücret Alınacak Erken ödeme ücreti taksit süresinin bitmesine bir yıldan az kalan kredilerde, erken ödenen kredi tutarının binde 5'ini (yüzde 0.5) geçemeyecek. Kredi taksitlerinin bitmesine bir yıldan fazla süre kalan kredilerde ise bankalar erken ödenen kredi tutarının yüzde 1'ine kadar ceza alabilecek. ...

Tüketici Kredisini Erken Kapatan Ceza Ödeyecek mi?

Tüketici Kredisini Erken Kapatan Ceza Ödeyecek mi? Yeni tüketici yasa tasarısına göre, tüketici kredisini erken ödemek isteyenlerden erken kapatma cezası alınabilecek. ...

Kredi Kullandırım Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra Krediden Vazgeçilebilir mi?

Kredi Kullandırım Sözleşmesi İmzalandıktan Sonra Krediden Vazgeçilebilir mi? Haziran 2013'de yasalaşması beklenen 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'na göre tüketici aldığı krediden 14 gün içinde vazgeçebilecektir. ...

Kredi Sicili Düzeltilebilir mi?

Kredi Sicili Düzeltilebilir mi? Tüketicinin kredi siciline göre risk analizi yapılır ve elde edilen sonuca göre tüketiciye kredi verilip verilmeyeceğine karar verilir. Kredi sicili temiz tüketici, banka için en iyi tüketici profilini oluşturur. ...

Kredi Masraflarındaki İnkar Tazminatı Nedir?

Kredi Masraflarındaki İnkar Tazminatı Nedir? Yüzde 40 oranında olan inkâr tazminatı 3. Yargı paketinin İcra İflas Kanunu'na yansımasıyla yüzde 20'ye düşürülmüştür. ...

Tüketici Mahkemelerinde ve Hakem Heyetlerinde Açılan Davalar için Masraf Ödenir mi?

Tüketici Mahkemelerinde ve Hakem Heyetlerinde Açılan Davalar için Masraf Ödenir mi? Taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi için ödedikleri masrafları almak için açılan davalara masraf ödenmeyecek. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, bankadan kredi kullanan tüketicilere, ödedikleri komisyonları daha kısa yoldan ve fazlasıyla geri alabilecekleri doğrudan icra yolunu açtı.

 ...

Kredi Sözleşmesi İptal Ettirilebilir mi?

Kredi Sözleşmesi İptal Ettirilebilir mi? Tüketicinin korunması hakkındaki kanun gereğince tüketici, hiçbir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde kredi sözleşmesinden cayma hakkına sahip. ...

Kredi Kullanım Aşamasında Müşteri Onayı Alınmadan Hayat Sigortası Yapılabilir mi?

Kredi Kullanım Aşamasında Müşteri Onayı Alınmadan Hayat Sigortası Yapılabilir mi? İsteğe bağlı olarak yapılan sigorta poliçesi yıllık veya kredi vadesi boyunca yenilenebilir. Her işlem için müşterinin onayı ve imzası alınır. Müşteri bilgisi dahilinde olmadan işlem yapılamaz. ...

Kredi Alan Kişinin Vefatı Durumunda Borcu Kalan Borcu Kim Öder?

Kredi Alan Kişinin Vefatı Durumunda Borcu Kalan Borcu Kim Öder? Kredi kullanım esnasında banka k hayat sigortası ile kredi alan kişinin kredi alan kişinin vefatı durumunda kalan borç sigorta fonu tarafından karşılanır. ...

Kolay Kredi Başvurusu

  • 1 dakikada ücretsiz başvurun
  • Bankalardan faiz indirimi alın
  • Hiçbir riskiniz yok.